Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Endeleg er nettsida til Studiesenter Kysten lansert. På nettsiden kan du finner informasjon om våre utdanningshubar, studiekooridnatorarer samt registere deg som student …

Aksello ynskjer velkommen til gründersamling! Sett av tid i kalenderen din for det vert gründersamling igjen!! Dato: tysdag 21 .november. Tidspunkt: 18:00-20:30Stad: Peak …

Safe Storage AS er frå sommaren 2023 ny inkubatorbedrift hos Aksello. Det nye selskapet arbeider med sporing av tekstilar og har gått …

Styret i Aksello er ei viktig brikke i arbeidet for nyskaping og næringsutvikling. Næringslivet sitt behov for å oppnå berekraftig verdiskaping ligg …

Jordmor Kjersti Grinde har utvikla eit nytt medisinsk skrin for handtering av allergisk sjokk. Helse Førde tek det nye skrinet i full …

FloraU40

FloraU40 – Di bedrift kan bidra til å fremje tilflytting og hindre fråflytting frå Florø og omland! Har di bedrift utfordringar med …

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet