webinar
, ,

Last ned webinar-presentasjon

Tusen takk til PwC, Innovasjon Norge og Vestland fylkeskommune for eit interessant og innhaldsrikt webinar i dag. Webinaret vart filma og videoen vil bli lagt ut så snart dette er klart. Foilsettet som vart vist under webinaret finn du her:…

Tilskot til innovasjon og næringsutvikling i Vestland

I desse koronatider er det viktig å ikkje gløyme at nokon postar fortsatt går nokolunde normalt. Vestland fylkeskommune lyser no ut tilskot til innovasjon og næringsutvikling. Er du i planleggings- eller gjennomføringsfasen for utviklingsprosjekt,…

Søk om midlar til bedriftsintern opplæring no!

Ein av fleire tiltak som kan vere interessante for næringslivet i Florø no, er ein pott frå Vestland fylkeskommune på 11, 4 mill. Det er såkalla Bedriftsintern opplæring (BIO) og er øyremerka bedriftar som har fått redusert aktiviteten…
webinar
, ,

WEBINAR3. APRIL: Korleis leie i krisetider

Vi inviterar til webinar fredag 03. april kl. 09.00 - 10.00 Korleis leie i krisetider COVID-19 råkar mange bransjar og på ulikt vis. Fleire har allereie permittert tilsette, andre vurderar dette. For mange er det ein uoversiktleg arbeidssituasjon. Webinaret…
,

UTSATT FRUKOSTMØTE

Vi minnar om at grunna koronaviruset kan vi dessverre ikkje gjennomføre vårt faste frukostmøtet første torsdag i månaden. Så, det blir altså ikkje noko frukostmøte torsdag 2. april. Følg med oss på nett og i sosiale medier for …

Sjå regjeringa sitt forslag til krisepakke for næringsliv og gründera

Fredag la regjeringa fram eit forslag til ny krisepakke for næringslivet som inneheld ei tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter på nærmare 5 milliardar kronar. Nær havparten av pakka går til styrking av tilskot til gründerea og vekstbedriftar.…

Kommunalt næringsfond ikkje tilgjengeleg i 2020

Kommunalt næringsfond (KNF) er ei ordning som mange kommunar har for å fremje lokal næringsutvikling og innovasjon. Finansieringa er det fylkeskommunane som står for. Det er for 2020 bestemt at Kinn kommune ikkje får midlar til eit eige…

Tiltakspakke frå Innovasjon Norge

- Vi gjør det vi kan for å imøtekomme de utfordringene norske bedrifter møter. Dette betyr at vi kan bidra enda sterkere med offentlige midler i en krevende tid, sier administrerende direktør Håkon Haugli. - Vi er også fortløpende i…

WEBINAR: Likviditetsstyring i krisetider

Sunnfjord Utvikling og PwC inviterar til gratis webinar. Tidspunkt: Tysdag 24. mars kl. 09:00-09:45. For påmelding sender ein e-post til silje.guddal@pwc.com Ein mottek då lenke og informasjon for pålogging til webinaret.  …