Utvikle bedrift

Har du ei bedrift som du ynskjer å vidareutvikle?
Har bedrifta du jobbar for potensiale for vekst og knoppskyting?
Vil du vere med på å skape eit bærekraftig næringsliv?

Ynskjer du å utfordre di eiga bedrift før andre gjer det?

Då kan vi hjelpe deg.

Aksello kan tilby følgande:

  • Stimulere til vekst, knoppskyting og innovasjon for utvikling av nye produkt, tenestar
    eller forretningsmodellar
  • Bistå med ressursar, kompetanse og prosjektmidlar
  • Kontorplass i eit innovativt miljø
  • Møteplassar
  • Kontaktskaping og nettverksbygging

Eit av våre mål er å skape vekst i etablert næringsliv.

Ta steget og kontakt oss for å snakke om framtida til di bedrift!