Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aksello ynskjer velkommen til gründersamling! Sett av tid i kalenderen din for det vert gründersamling igjen!! Dato: tysdag 21 .november. Tidspunkt: 18:00-20:30Stad: Peak …

Safe Storage AS er frå sommaren 2023 ny inkubatorbedrift hos Aksello. Det nye selskapet arbeider med sporing av tekstilar og har gått …

Styret i Aksello er ei viktig brikke i arbeidet for nyskaping og næringsutvikling. Næringslivet sitt behov for å oppnå berekraftig verdiskaping ligg …

Jordmor Kjersti Grinde har utvikla eit nytt medisinsk skrin for handtering av allergisk sjokk. Helse Førde tek det nye skrinet i full …

FloraU40

FloraU40 – Di bedrift kan bidra til å fremje tilflytting og hindre fråflytting frå Florø og omland! Har di bedrift utfordringar med …

Det nystarta selskapet Helinor Energy AS er i gang med å etablere seg på Fjord Base i Florø. Selskapet skal levere utstyr …

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet