Styrka eigenkapital

Aksello har styrka eigenkapitalen og er klar for å hjelpe bedrifter og gründerar i regionen. Det er fantastisk godt å ha engasjerte og dedikerte eigarar som trår til og støtter det viktige arbeidet vi gjer i regionen vår. Vi såg tidleg…

Desse har fått støtte frå det kommunale næringsfondet i Kinn kommune i 2020

  Støtte frå det kommunale næringsfondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon. Fondet dekkjer i hovudsak kategoriane Investeringstilskot, Bedriftsutviklingstilskot og Kunnskapsretta infrastruktur.    I…

Gabriel og FjordAlg i god driv

Inkubatorbedrifta FjordAlg si satsing skal gjere det rosa i laksen grønt. Oppdrettslaksen blir i dag tilsett det kjemisk framstilte fargestoffet astaxantin for å få den rosa fargen. Produksjonen har eit høgt CO2 avtrykk, enten frå petroleum…

Bli med på Kapitaldagen Sogn og Fjordane 2020

,
For fjerde året på rad arrangerer vi Kapitaldagen - ein arena for vekst og verdiskaping på vestlandet. 19. november får du ein unik moglegheit til å møte investormiljø, spennande oppstartsbedrifter og etablert næringsliv frå heile fylket…

Ny inkubatorbedrift - Akkommod

Akkommod held til i Svelgen, og utviklar ein prosess og ei teknologisk løysing som skal forhindre sjukemelding og tilrettelegge for at sjukemeldte kjem raskare tilbake i jobb. Ein ser eit stort potensiale mot yrker med mange ansatte og høg…

No kan du søke på kommunalt næringsfond i Kinn kommune 2020

Treng du støtte til investering eller bedriftsutvikling i di bedrift? Eller har du eit prosjekt som profilerer fleire bedrifter i Kinn kommune? Kinn kommune sitt Næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv…
Sommarhelsing frå Aksello

Aksello ynskjer alle ein riktig god sommar

Det er motiverande å sjå at utfordrande tider og kriser kan resultere i nye innovative idear og fortgang i omstillingsprosessar i næringslivet vårt. Gjennom Vestland fylkeskommune og Sparebanken Sogn og Fjordane har Aksello fått finansiering…
Inkubator retrams epoint

Nye bedrifter i inkubator

T.v. Bjørn Dahl, ePoint - T.h. Stein-Asle Øvrebotn, Retrams Aksello ynskjer ePoint AS og Retrams AS velkomne inn i inkubator. ePoint held til i Stryn, og utviklar ei innovativ løysing som skal gjere boring av petroleumsbrønn meir effektiv…

Kapital til oppstartsselskap

Det å lukkast med prosessen for å skaffe kapital er ein av dei viktigaste vegane til framgang og vekst for gründerselskap. Å kommunisere effektivt med potensielle investorar som er villige til å satse på selskapet, er avgjerande. Rådgjeving…

Ordninga for lønskompensasjon er på plass

,
Lønskompensasjonsordninga er no tilgjengeleg, og du som arbeidsgjevar har eit par viktige pliktar å følgje opp. NAV si lønnskompensasjonsordning skulle opprinneleg vere på plass i mai, men har blitt noko forsinka grunna mellom anna manglande…