Skip to content Skip to footer

Aksello flyttar oppover i Byx

Første veka i juli står dei splitter nye kontora våre klare til innflytting, og dermed «byksar» Aksello-teamet frå 1. til 4. etasje.

Det gamle Sparebank-bygget, som i nokre år har heitt Peak og no heiter Byx, er i ferd med å bli fullstendig oppgradert, og framstår som særs moderne og naturlegvis med ein super-sentral lokalisering. I dette bygget legg ein opp til deling, samarbeid og eit inspirerande kontorfellesskap.

Aksello tilbyr forretningsutvikling til eksisterande næringsliv som ynskjer å utvikle og omstille si bedrift både lokalt og regionalt. Og vi tilbyr prosjektleiing for næringsutviklingsprosjekt i heile regionen.

Gjennom Siva sitt inkubatorprogram hjelper vi mellom 20-30 innovative, nystarta bedrifter kvart år til å utvikle nye arbeidsplassar og berekraftig verdiskaping i regionen vår.

I tillegg leverer vi næringsutviklingstenester lokalt for Kinn kommune og er første kontakten til dei som ynskjer å starte ny bedrift. Vi trur at det å vere ein del av eit kontorfellesskap som det Byx representer vil tilgjengeleggjere våre tenester til næringslivet betre.

Vi skal ha offisiell opning av de nye lokala i slutten av august, så følg med og kom innom når vi berre har fått på plass stoler og bord og kaffimaskina😊

I mellomtida håpar vi å høyre frå deg på telefon, e-post eller gjerne eit videomøte om du har ein forretningsidé eller tenkjer at vi kan hjelpe deg med utvikling av framtidas arbeidsplassar.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet