Blå Horisont 2019
,

Ny milepæl for havbruksprosjektet

Representantar frå havbruksnæringa frå heile fylket var 4. desember samla ved Quality Hotel Florø for å delta på den første Havbrukskonferansen, arrangert av prosjektgruppa Havbruk og prosjektleiar Linn Nekkøy. Etter å ha blitt…
,

Fellessamling Vekstprogrammet 2019

Fellessamlinga i årets vekstprogram gjekk av stabelen måndag ettermiddag. Det er ein spanande variasjon hos deltakarane når det gjeld bransje, størrelse og geografi i årets program, og dette gjer det desto meir interessant og samlast. Alle…
Havbrukskonferansen 2019
, ,

Havbrukskonferansen 2019 4. desember

  Velkomen til Havbrukskonferansen 2019   Onsdag 4.desember kl 1200-1600, samlast heile havbruksnæringa i Sogn og Fjordane på Quality hotell, Florø. Vi inviterer til ein spennande dag med innlegg og foredrag om grøne tilnærmingar…

Bedrifter frå Vågsøy, Bremanger, Flora og Askvoll er med i årets vekstprogram!

Aksello er i gang igjen med nytt vekstprogram for etablert næringsliv. Vi har gjennomført vekstprogram i fleire periodar heilt tilbake til år 2004. Gjennom programma har vi analysert og bistått ca 60-70 dyktige bedrifter med vekststrategiar…
,

Tilflytting og arbeid

Aksello startar no arbeidet med Rekrutteringsprosjektet - eit 3-årig prosjekt som har til føremål å auke tal tilflyttarar til vår region. Som ein del av prosjektet skal behov og ynskjer hos både til- og fråflyttarar, og næringslivet…