Florø som lokasjon for batterifabrikk

Ny milepæl for havbruksprosjektet

Tilflytting og arbeid