Skip to content Skip to footer

Bærekraftsmål

Aksello har etablert berekraft som ei kjerne i alt vi arbeider med. Det gjeld sosial og økonomisk berekraft så vel som klima. I alt vi gjer i samarbeid med gründerar og næringsliv tenker vi heilheitleg kring sirkulære moglegheiter og industriell symbiose. Vi vel prosjekt og bygger vårt økosystem med hovudvekt på berekraft.

Det er 7 av FN’s berekraftsmål som Aksello spesielt er merksamme på:

Dette inneber at Aksello har ekstra merksemd på at alle bedrifter og gründerar som mottek tenester frå Aksello, levera og utviklar seg etter tydlege berekraftige mål.

Aksello er miljøfyrtårn sertifisert.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet