Skip to content Skip to footer

Aksello er 1 av 35 nasjonale programoperatører

Inkubator

I inkubatoren får gründerar og etablerte bedrifter i regionen tilgang til eit sosialt og fagleg miljø der nyskaping og vidareutvikling er i fokus. Målgruppa til inkubatoren er nyskapande gründerar og bedrifter med vekstpotensiale.

Målet er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og overlevingsevne i bedriftene.

Kontakt Programansvarleg Ingunn Eide om du vil vite meir om våre tilbod.

Ingunn Eide

Programansvarleg

Skap din eigen arbeidsplass

Inkubatoren hjelper deg vidare i ditt prosjekt – kontakt oss for eit uforpliktande møte

Dette ser vi etter

Oppstartsbedrifter eller prosjekt som:

 • Har ein unik idé
 • Har stort vekstpotensial
 • Har behov for å vere i ein inkubator

Søkjaren må:

 • Ha ambisjonar på vegne av bedrifta/prosjektet
 • Vise vilje og evne til utvikling av bedrifta/prosjektet
 • Ha ei open haldning til tett samarbeid med inkubator og rådgjevarar
 • Vere villig til å dele av sin kunnskap og sitt nettverk med andre bedrifter/prosjekt i inkubatoren
01. Unike Idéar
02. Vekstpotensial
03. Behov for å vere i ein inkubator

I inkubatoren får lokale gründerar og etablerte bedrifter tilgang til eit sosialt og fagleg miljø der nyskaping og vidareutvikling er i fokus.

Målgruppa til inkubatoren er nyskapande gründerar og bedrifter med vekstpotensiale.

I ein inkubator får grundere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rågjevarar og investorer. Inkubatoren er også eit fagleg og sosialt fellesskap som gir idear rom til å vekse.

Målet er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og overlevingsevne i bedriftene.

Dette får du som inkubatorbedrift hos Aksello
 • Eit sosialt og fagleg gründer- og utviklingsmiljø
 • Rådgjeving, kunnskap og erfaring innan forretningsutvikling
 • Moderne kontorfasilitetar med tilgang til trådlaust nettverk, skrivar, kopimaskin, skanner, møterom og kjøkken
 • Seminar, workshop og kurs
 • Eit nettverk av gode samarbeidspartnerar og mentorer
 • Hjelp til å kontakte investeringsmiljøa
 • Kopling mot relevant næringsliv, samt relevante forskings- og utviklingsmiljø
 • Rettleiing innan immaterielt rettsvern (patent, varemerke, mønstervern osv.)

Jordmor Kjersti Grinde har utvikla eit nytt medisinsk skrin for handtering av allergisk sjokk. Helse Førde tek det nye skrinet i full bruk på alle sine sjukehus i haust. Saman…

Det nystarta selskapet Helinor Energy AS er i gang med å etablere seg på Fjord Base i Florø. Selskapet skal levere utstyr for hydrogen som drivstoff om bord i skip.…

Samfunn og miljø spelar ei stor rolle for å lykkast med nye forretningsmodellar Inkubatorprogrammet vårt skal sørge for effektiv bedriftsutvikling, der vi bidrar til at bedriftene raskare kan auke vekst,…

Oppdrettsanlegg etter nytt konsept Tre av dei største utfordringane for havbruksnæringa er lakselus, fiskerømming og forureining. Selskapet Brim Farm IPR har utvikla eit flytande og halvt lukka oppdrettsanlegg som kan…

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet