Skip to content Skip to footer

Aksello er 1 av 35 nasjonale programoperatører

Inkubator

I inkubatoren får gründerar og etablerte bedrifter i regionen tilgang til eit sosialt og fagleg miljø der nyskaping og vidareutvikling er i fokus. Målgruppa til inkubatoren er nyskapande gründerar og bedrifter med vekstpotensiale.

Målet er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og overlevingsevne i bedriftene.

Kontakt Programansvarleg Ingunn Eide om du vil vite meir om våre tilbod.

Ingunn Eide

Inkubatorleiar

Skap din eigen arbeidsplass

Inkubatoren hjelper deg vidare i ditt prosjekt – kontakt oss for eit uforpliktande møte

Dette ser vi etter

Oppstartsbedrifter eller prosjekt som:

 • Har ein unik idé
 • Har stort vekstpotensial
 • Har behov for å vere i ein inkubator

Søkjaren må:

 • Ha ambisjonar på vegne av bedrifta/prosjektet
 • Vise vilje og evne til utvikling av bedrifta/prosjektet
 • Ha ei open haldning til tett samarbeid med inkubator og rådgjevarar
 • Vere villig til å dele av sin kunnskap og sitt nettverk med andre bedrifter/prosjekt i inkubatoren
01. Unike Idéar
02. Vekstpotensial
03. Behov for å vere i ein inkubator

I inkubatoren får lokale gründerar og etablerte bedrifter tilgang til eit sosialt og fagleg miljø der nyskaping og vidareutvikling er i fokus.

Målgruppa til inkubatoren er nyskapande gründerar og bedrifter med vekstpotensiale.

I ein inkubator får grundere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rågjevarar og investorer. Inkubatoren er også eit fagleg og sosialt fellesskap som gir idear rom til å vekse.

Målet er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og overlevingsevne i bedriftene.

Dette får du som inkubatorbedrift hos Aksello
 • Eit sosialt og fagleg gründer- og utviklingsmiljø
 • Rådgjeving, kunnskap og erfaring innan forretningsutvikling
 • Moderne kontorfasilitetar med tilgang til trådlaust nettverk, skrivar, kopimaskin, skanner, møterom og kjøkken
 • Seminar, workshop og kurs
 • Eit nettverk av gode samarbeidspartnerar og mentorer
 • Hjelp til å kontakte investeringsmiljøa
 • Kopling mot relevant næringsliv, samt relevante forskings- og utviklingsmiljø
 • Rettleiing innan immaterielt rettsvern (patent, varemerke, mønstervern osv.)

Røyrleggarbrørne Eirik og Tore Førde Rylandsholm frå Bremanger har utvikla ein ny type festeskinne i bygg. Med den teleskopiske stålskinna kan festing av røyr gjerast mykje enklare og raskare enn…

Chilenske Pia Anazco i Florø har starta reiselivsfirmaet Nordic Mate. Ho siktar seg inn på turistgrupper frå Chile, som ho vil ta med på guida turar på Vestlandet. Seinare ser…

Safe Storage AS er frå sommaren 2023 ny inkubatorbedrift hos Aksello. Det nye selskapet arbeider med sporing av tekstilar og har gått inn eit nært samarbeid med Nor Tekstil, landets…

Jordmor Kjersti Grinde har utvikla eit nytt medisinsk skrin for handtering av allergisk sjokk. Helse Førde tek det nye skrinet i full bruk på alle sine sjukehus i haust. Saman…

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet