Skip to content Skip to footer

Aksello er 1 av 35 nasjonale programoperatører

Inkubator

I inkubatoren får gründerar og etablerte bedrifter i regionen tilgang til eit sosialt og fagleg miljø der nyskaping og vidareutvikling er i fokus. Målgruppa til inkubatoren er nyskapande gründerar og bedrifter med vekstpotensiale.

Målet er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og overlevingsevne i bedriftene.

Kontakt Programansvarleg Ingunn Eide om du vil vite meir om våre tilbod.

Ingunn Eide

Inkubatorleiar

Skap din eigen arbeidsplass

Inkubatoren hjelper deg vidare i ditt prosjekt – kontakt oss for eit uforpliktande møte

Dette ser vi etter

Oppstartsbedrifter eller prosjekt som:

 • Har ein unik idé
 • Har stort vekstpotensial
 • Har behov for å vere i ein inkubator

Søkjaren må:

 • Ha ambisjonar på vegne av bedrifta/prosjektet
 • Vise vilje og evne til utvikling av bedrifta/prosjektet
 • Ha ei open haldning til tett samarbeid med inkubator og rådgjevarar
 • Vere villig til å dele av sin kunnskap og sitt nettverk med andre bedrifter/prosjekt i inkubatoren
01. Unike Idéar
02. Vekstpotensial
03. Behov for å vere i ein inkubator

I inkubatoren får lokale gründerar og etablerte bedrifter tilgang til eit sosialt og fagleg miljø der nyskaping og vidareutvikling er i fokus.

Målgruppa til inkubatoren er nyskapande gründerar og bedrifter med vekstpotensiale.

I ein inkubator får grundere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rågjevarar og investorer. Inkubatoren er også eit fagleg og sosialt fellesskap som gir idear rom til å vekse.

Målet er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og overlevingsevne i bedriftene.

Dette får du som inkubatorbedrift hos Aksello
 • Eit sosialt og fagleg gründer- og utviklingsmiljø
 • Rådgjeving, kunnskap og erfaring innan forretningsutvikling
 • Moderne kontorfasilitetar med tilgang til trådlaust nettverk, skrivar, kopimaskin, skanner, møterom og kjøkken
 • Seminar, workshop og kurs
 • Eit nettverk av gode samarbeidspartnerar og mentorer
 • Hjelp til å kontakte investeringsmiljøa
 • Kopling mot relevant næringsliv, samt relevante forskings- og utviklingsmiljø
 • Rettleiing innan immaterielt rettsvern (patent, varemerke, mønstervern osv.)

Fantastiske resultat frå SIVA si kundetilfredsheitsundersøking 2021 – Aksello sin inkubator SIVA gjennomfører fortløpande kundetilfredsheitsundersøking blant selskapa som deltek i alle inkubatorane i Norge. Aksello er særs nøgd med at våre…

Brim Farm IPR AS (BF) er eit nyetablert selskap som utviklar ein flytande semi-lukka oppdrettsanlegg, som skal løyse utfordringar knytt til lus, fiskerømming og forureining. Opphavet til ideen var det…

I samanheng med opninga av nye inkubatorlokaler på Peak 25. november, arrangerte Aksello samling for selskap som er deltakarar i inkubatoren. I inkubatorprogrammet får gründerar og etablerte bedrifter tilgang til eit fagleg…

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet