Skip to content Skip to footer

Grøn Vekst

Grøn Vekst er namnet på vekstprogrammet Aksello tilbyr bedrifter som ynskjer å utvikle seg til å bli meir berekraftige og verdiskapande bedrifter i vår region. Gjennom deltaking får leiinga i selskapa individuell rådgjeving der strategisk analyse av selskapet og dedikert arbeid med å sjå nye moglegheiter for berekraftig verdiskapande utvikling står i fokus.

Grøn Vekst programmet tek føre seg etablerte bedrifter innan næringar som har stort potensiale om å omstille seg til verdiskaping innan grøne verdikjedar. Kompetanse, forsking og innovasjon er viktig for å sikre omstillingsevne og moglegheiter for å skape ny vekst.

Grøn Vekst er ein hybrid løysning mellom både fysiske samlingar, digitale felles samlingar og 1:1 digitale samlingar.

I vårt Grøn Vekstprogram får etablert næringsliv individuell strategisk analyse og rådgjeving med fokus på berekraftig utvikling.

Grøn Vekst kan vere verktøyet for at di bedrift finn moglegheiter i nye marknader, startar utvikling av ny teknologi, satsar på å internasjonalisere, eller utviklar nye forretningsmessige innovasjonar. 

Har du tid til å vente med å komme i gang med strategisk tenking og utvikling av di bedrift si berekraftige verdiskaping i framtida?

Ta kontakt med oss for å få svar på om Grøn Vekst kan gje di bedrift moglegheiter i nye marknader, sjå utvikling av ny teknologi, internasjonalisere, og utvikle nye forretningsmessige innovasjonar.

Andrea Bjørkaas

Andrea Bjørkaas

Prosjektleiar - Strategi & samarbeid
trond økland

Trond Økland

Rådgjevar og prosjektleiar

Grøn Vekst Alumni

Nyhende om Grøn Vekst

Aksello har i vinter gjennomført eit nytt Grøn Vekst-program. Programmet har fokus på omstilling til det grøne skiftet, og seks bedrifter var med denne gangen. Det kom i stand i…

Det var godt oppmøte frå dei deltakande bedriftene som no nærmar seg sluttfasen av vekstprogrammet.  Bedriftene fekk presentasjonar frå mellom anna Klimapartner Vestland, ved Truls-Einar Johnsen. Han fortalte om den…

Med støtte frå Vestland fylkeskommune og Sparebankstiftinga har vi satt i gang prosjekt Grøn Vekst. Dette er eit vekstprogram for etablerte bedrifter med Trond Økland som prosjektleiar. – Vestland fylkeskommune har…

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet