Skip to content Skip to footer

Aksello ynskjer velkommen til gründersamling!

Sett av torsdag tysdag 21.november i kalenderen din, for då vert det gründersamling igjen!

Det kjem både nye og erfarne gründera som vil dele si historie med deg, både i høve utfordringar og oppturar ved å drive eiga bedrift. Du får møte andre som er interessert i å starte eiga bedrift, allereie har gjort det eller berre er ute etter moglegheit for å utvide sitt nettverk.

Arrangmentet er open for alle, vi ynskjer at du som er interessert i: innovasjon, digitalisering, robotisering, Artificial intelligence (AI),utvikling, starte og leie bedrift, tek turen denne kvelden. Målet for kvelden er å bidra til inspirasjon, motivasjon og nettverksbygging blant gründerar og idéskaparar i vår region.

Denne kvelden ynskjer vi inspirere og engasjere, og å bringe folk saman. Det er viktige å bli kjende, å dra nytte av andre sine erfaringar og å gjere kvarandre gode.

Under presentasjonane vil det bli lett servering

Samlinga er gratis og open for alle – og du kan melde deg på her!

Dato: tysdag 21 .november.

Tidspunkt: 18:00-20:30
Stad: Peak Florø

Agenda

18:00-18:30 Mingling

  • Dørene opnar kl 18:00 vi startar med mingling.

18:30-19:00 Norse Feedback

19:00-19:40 Thordur Arnason  

  • Med et kvart århundre bak seg i teknologibransjen er Thordur en anerkjent autoritet på både ledelse og innovasjon. 
  • Hans fokus de siste årene har vært på den banebrytende kraften i kunstig intelligens, spesielt generativ KI. Med en kombinasjon av teknologisk innsikt, design thinking, og ledelseserfaring, står han som en ledende stemme i dagens teknologiske debatt. 
  • Thordur kjem til oss og belyser kompleksiteten i KI-revolusjonen med engasjement, støttet av egne erfaringer og praktiske eksempler.

Agenda har blitt oppdatert då Sindre Kvalheim og Helinor Energy dessverre ikkje har høve å delta

19:40-20:30 Spørsmål og takk for kvelden.  

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet