Skip to content Skip to footer
Velkommen til Frukostsamling 5. oktober
Aksello invitera til frukostsamling torsdag 5. oktober med interessant program – Vi skal få høyre frå PWC om berekraftsarbeidet til næringslivet. Future Materials Katapult kjem og fortel korleis de kan…

Har du eit tema du vil presentere under neste frukostsamling? Kontakt oss.

Aksello invitera til frukostsamling torsdag 5. oktober med interessant program – Vi skal få høyre frå PWC om berekraftsarbeidet til næringslivet. Future Materials Katapult kjem og fortel korleis de kan…

Aksello invitera til frukostsamling torsdag 7. september med interessant program – Vi skal få høyre om samfunnsplanens påverknad på kommuneplanen sin arealdel frå kommunedirektøren i Kinn Kommune. Rektor på Florø…

Aksello si frukostsamling torsdag 1. juni med interessant program – Vi skal få løypemelding frå prosjektet “Studiesenter Kysten”. Administrerande direktør og direktør bedriftsmarknad kjem og skal snakke om at Sparebanken…

Aksello si frukostsamling torsdag 4. mai med interessant program – Dimeq kjem og gjev oss innsikt i prosessen ved kapitalinnhenting. Aksello sin praksisstudent Alexandria skal fortelje korleis din bedrift kan…

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet