Skip to content Skip to footer
Velkommen til Frukostsamling 6. juni
Aksello invitera til frukostsamling torsdag 6. juni med interessant program.  Samlinga vert som vanleg i våre lokaler i BYX Florø. Frukostmøtet er ope for alle og gratis. Vi startar med…

Har du eit tema du vil presentere under neste frukostsamling? Kontakt oss.

Aksello Frukostsamling torsdag 1. september – Svanøy Havbruk rik på historie og framtidsmoglegheiter, SFE ny eigar og Atle Isaksen ny styremedlem i Aksello, rykande fersk video frå Grøn Hub Fjord…

Aksello inviterer til ny frukostsamling torsdag den 2. juni. Samlinga vert som vanleg i våre lokale i Peak Florø. Vi startar med frukost kl. 07.30, og så vert det interessante…

Aksello Frukostsamling torsdag 5. mai – Passion for Ocean-festival i Florø 2022, Hydrogenknutepunkt på Fjord Base, Horisont Europa, FoU – møte Havbruksnæringa, lusebekjempelse, og to nye inkubatorbedrifter. Aksello inviterer til…

Aksello Frukostsamling torsdag 7. april – Konflikten i Ukraina og påverknad på lokalt næringsliv, Haptiq blir Cloudberrie, Høgskulen på Vestlandet sitt tilbod til bedrifter og studentar, jobb i FN, løypemelding…

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet