Skip to content Skip to footer
Velkommen til Frukostsamling 7. september
Aksello invitera til frukostsamling torsdag 7. september med interessant program – Vi skal få høyre om samfunnsplanens påverknad på kommuneplanen sin arealdel frå kommunedirektøren i Kinn Kommune. Rektor på Florø…

Har du eit tema du vil presentere under neste frukostsamling? Kontakt oss.

Nytt lakseslakteri i Florø, 3 nye inkubatorverksemder og nyhende frå Aksello Endeleg! Aksello startar opp att dei populære frukostsamlingane torsdag den 2. september. Det blir i våre nye lokale i…

Kva tenker lokale verksemder om Korona-utfordringane? Korleis kan Kinn kommune bidra? Kva for ein av Aksello sine inkubatorverksemder har hatt sitt million-gjennombrot denne månaden? Kva seier Kristin Maurstad om si…

Vi minnar om at grunna koronaviruset kan vi dessverre ikkje gjennomføre vårt faste frukostmøtet første torsdag i månaden. Så, det blir altså ikkje noko frukostmøte torsdag 2. april. Følg med…

Torsdag 6. juni var næringslivet nok ein gong samla til Frukostmøte i lokala til Aksello, for siste gong før sommaren sig utover kystbyen.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet