Skip to content Skip to footer

Prosjekt

For å sikre fundament for nyskaping og næringsutvikling etablerer Aksello ulike utviklingsprosjekt kontinuerleg. Desse skal sikre samarbeid, tilrettelegging og utvikling som igjen bidreg til at nye berekraftige bedrifter etablerer seg, eller eksisterande næringsliv utviklar seg. Vi ynskjer at prosjekta våre skal gje synleg effekt for berekraftig verdiskaping i vår region.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet