Skip to content Skip to footer

FoU -møter 

Kontakt oss dersom du har eit tema som du ynskjer at vi vurderer til neste FoU-møte.

Her kan du sjå ein oversikt over tidlegare FoU-møter samt agenda for kommande FoU-møter. 

Aksello i samband med FORREGIONEN i Vestland arrangere FoU-møter. 

Vestland Fylkeskommune støtter FoU-møter for å avklare forskingsbehov i næringslivet. 

Eit FoU-møte tek utgangspunkt i ei konkret problemstilling som interesserer fleire bedrifter. I møtet samlar vi fleire bedrifter til diskusjon. Målet er å avklare kunnskapsstatus, behovet for ny kunnskap og å drøfte korleis bedriftene ved hjelp av forsking kan finne nye gode løysingar til den aktuelle problemstillinga.

FoU møte – KI i maritim sektor.  Tysdag 28 mai inviterer Aksello i samarbeid med FORREGION og Måløy Vekst til FoU-møte Dato: Utsatt til hast 2024 Tidspunkt: 10:00-15:15 Stad: Parken Kulturhus på Raudeberg…

FoU møte – Bioøkonomi for innovasjon og næringsutvikling Fredag 02. juni inviterer Aksello i samarbeid med FORREGION til FoU Møte Dato: Fredag 02 juni.2023 Tidspunkt: kl.11:45-16:45 Stad: Comfort Hotell Florø  Kontakt…

FoU møte – auke berekraftig produksjon i oppdrett, hovudsakleg Ørret  Torsdag 20. april inviterer Aksello i samarbeid med FORREGIONEN til FoU møte. Dato: Torsdag 20. april         …

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet