Skip to content Skip to footer

FoU møte – Bioøkonomi

FoU møte – Bioøkonomi for innovasjon og næringsutvikling

Fredag 02. juni inviterer Aksello i samarbeid med FORREGION til FoU Møte

 • Dato: Fredag 02 juni.2023
 • Tidspunkt: kl.11:45-16:45
 • Stad: Comfort Hotell Florø 

Kontakt oss om de ynskjer å delta på FoU møtet – Bioøkonomi. Påmeldingsfrist: måndag 29 mai kl. 14:00

Bakgrunnen for FoU møtet: 

Verdiskaping ved bruk av biomasse kan gi berekraftig økonomisk vekst i fleire deler av landet, sidan råvarene finnes både i sjøen, jorda, skog og fjell.

I vår region er det eit stort potensiale for bioøkonomien, innan biogass, bioenergi, biogjødsel, biokol og dyrefor, og vi ser for det som serdeles viktig å samle næringa i regionen for å sjå om vi kan utnytte bioressursar og biologisk avfall i nye sirkulære verdikjeder lokalt. 

For at vi skal kunne etablere samhandling mellom aktørar innan kunnskaps- og teknologiutvikling, råvareproduksjon og foredlingsindustri, må vi først samle gode krefter til eit FoU møte. I møtet vil vi prøve å finne grunnlag for FoU samarbeid med ulike næringslivsaktørar, forskarar som kan utvikle kunnskapsgrunnlag og finne samla innovasjonsmoglegheiter og næringsutviklingspotensiale. 

For at vi skal kunne påverke moglegheitene ved bioøkonomien samt konkurranse situasjonar er det viktig å fokusere på kunnskapsoppbygging og ei meir sirkulær næringsutvikling, der andre sitt avfall vert andre aktørar sin ressurs og råvare. Ved forsking og høgare utdanning vert bioøkonomien trekt fram som eit sentralt område for næringsutvikling basert på viktig samfunnsutfordringar. 

Innovasjon og næringsutvikling i en moderne bioøkonomi forutsette at det etablerast samhandling mellom aksler inne kunnskap- og teknologiutvikling, råvareproduksjon og foredlingsindustri, I tillegg til samarbeide innanfor kvar av disse aktørgruppene. 

Målet ved FoU Møtet:

“Auke adelen verksemder som kan utnytte biologisk avfall til nye ressursar å styrke bioøkonomien på tvers av industriar”

Her ser du agendaen:

 • 11:45 Mingling. (Med Kaffe og frukt)
 • 12:15 Velkommen v/Lone Bareksten (Aksello) og Torunn Hønsi (Vestlandsforsking/ FORREGION)
 • 12:30 Introduksjoner frå aktørane.
  Tema: «Kva gjør aktøren i dag iht bioøkonomi, og kva må til i framtida for legge til rette for at fleire verksemder kan utnytte biologisk avfall til nye resursar å styrke bioøkonomien på tvers av industriar”.
 • 13:45 Kaffi pause
 • 14:00 Presentasjonar frå FoU Miljøet
 • 15:00 Spørsmåls runde
 • 15:15 Plenums diskusjon – Oppsummering og vegen vidare V/Torunn Hønsi
 • 15:45 Avslutning med mat i bolette

Frist for å melde seg på er måndag 29 mai kl. 14:00 om de ynskjer delta.

Vi gleda oss til å sjå deg dykk.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet