Skip to content Skip to footer
Aksello
Aksello AS

Vår visjon

Aksello bidreg til å skape og sikre berekraftige arbeidsplasser gjennom bedriftsetableringar og styrking av eksisterande næringsliv.

Vår målsetting

Aksello legg til rette for å utvikle berekraftige forretningsidear gjennom å vere prosjektleiar, rådgjevar og koplingsaktør for nyetableringar, eksisterande næringsliv og prosjekt i Vestland.

Tilsette

Rådgjevarar og prosjektleiarar

Per Christian Engdal

Innleigd konsulent

Knut Eikeland

Innleigd konsulent

Gustav Johan Nydal

Innleigd konsulent
trond økland

Trond Økland

Rådgjevar og prosjektleiar
Frode Nybø

Frode Nybø

Prosjektleiar

Arne Olsen

Rådgjevar og prosjektleiar
Kjell Hilde

Kjell Hilde

Rådgjevar

Styret

Mikael Johansen - Aksello.no

Mikael Johansen

Styreleiar

Ola Teigen

Styremedlem

Ragnar Waalen

Styremedlem
Stig-Førde

Stig Førde

Nestleiar

Katrine Dale

Styremedlem

Atle Isaksen

Styremedlem
Vår målsetting

Vi bidreg til å skape
nye bedrifter.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet