Kven er vi?

 

Aksello er eit regionalt næringsutviklingsselskap og inkubator. Vi er også Flora kommune sitt næringsapparat og driv fyrstelinjetenesten i tillegg til å administrere det kommunale næringsfondet for kommunen. Vår jobb er å vere støttespelar for utvikling av nye idéar og eit verktøy for eksisterande næringsliv. Vi er ein «non-profit» aktør som gir objektive råd, kobler på rett kompetanse, samarbeidspartnere og økonomiske støttespillere til bedriftene. Aksello skal vere ei vesentleg drivkraft til auka verdiskaping i Sogn og Fjordane.

Tilsette

Lone Bareksten

Lone Bareksten

Dagleg leiar

47 26 26 35

Arne Olsen

Arne Olsen

Seniorrådgjevar

97 57 35 99

Vanja Viken

Vanja Viken

Inkubatorleiar

41 57 03 06

Heidi Felle

Heidi Felle

Rådgjevar

48 22 27 91

Frode Nybø

Frode Nybø

Rådgjevar
Linn Theres Nekkøy

Linn Theres Nekkøy

Prosjektleiar

Rådgivarar

Per Christian Engdal

Per Christian Engdal

Innleigd konsulent

Rådgjevar I4Digital

Knut Eikeland

Knut Eikeland

Innleigd konsulent

Bedriftsrådgjevar Eik Consult AS

Gustav Johan Nydal

Gustav Johan Nydal

Innleigd konsulent

Styreformann og Forretningsutviklar i Polarny Maritime D&E AS

Styret

Lars Hellandsjø

Lars Hellandsjø

Styreleiar
Mikael Johansen

Mikael Johansen

Nestleiar

Dagleg leiar Westcon Yard Florø AS

Solveig Willis

Solveig Willis

Styremedlem

Senior konsulent Pixelwerk

Ola Teigen

Ola Teigen

Styremedlem

Ordførar Flora kommune

Hilde Indresøvde

Hilde Indresøvde

Styremedlem

Dagleg leiar Nyskapingsparken Inkubator

Ragnar Waalen

Ragnar Waalen

Styremedlem

Seniorrådgivar SIVA AS

Stig Førde

Stig Førde

Styremedlem

Eigarar