Tilsette

Lone Bareksten

Lone Bareksten

Dagleg leiar

47 26 26 35

Arne Olsen

Arne Olsen

Seniorrådgjevar

97 57 35 99

Vanja Viken

Vanja Viken

Inkubatorleiar

41 57 03 06

Rådgivarar

Per Christian Engdal

Per Christian Engdal

Innleigd konsulent

Rådgjevar I4Digital

Knut Eikeland

Knut Eikeland

Innleigd konsulent

Bedriftsrådgjevar Eik Consult AS

Gustav Johan Nydal

Gustav Johan Nydal

Innleigd konsulent

Styreformann og Forretningsutviklar i Polarny Maritime D&E AS

Styret

Lars Hellandsjø

Lars Hellandsjø

Styreleiar

Daglig leder, Skipavika Terminal AS

Mikael Johansen

Mikael Johansen

Nestleiar

Direktør Multi Maritime AS

Solveig Willis

Solveig Willis

Styremedlem

Senior konsulent Pixelwerk

Ola Teigen

Ola Teigen

Styremedlem

Ordførar Kinn kommune

Monika Refvik

Monika Refvik

Styremedlem
Ragnar Waalen

Ragnar Waalen

Styremedlem

Seniorrådgivar SIVA AS

Stig Førde

Stig Førde

Styremedlem

Viseadm. direktør, Fjord Base

Eigarar