Skip to content Skip to footer
Aksello
Aksello AS

Vår visjon

Aksello bidreg til å skape og sikre berekraftige arbeidsplasser gjennom bedriftsetableringar og styrking av eksisterande næringsliv.

Vår målsetting

Aksello legg til rette for å utvikle berekraftige forretningsidear gjennom å vere prosjektleiar, rådgjevar og koplingsaktør for nyetableringar, eksisterande næringsliv og prosjekt i Vestland.

Tilsette

Arne Olsen

Konstituert Dagleg Leiar

Andrea Bjørkaas

Prosjektleiar - Strategi & samarbeid

Vanja Viken

Senior forretningsutviklar

Eksterne rådgjevarar og prosjektleiarar

trond økland

Trond Økland

Rådgjevar og prosjektleiar
Frode Nybø

Frode Nybø

Prosjektleiar

Arne Olsen

Rådgjevar og prosjektleiar
Kjell Hilde

Kjell Hilde

Rådgjevar

Reidar Grønli

Prosjektkoordinator Studiesenter Kysten

Styret

Mikael Johansen - Aksello.no

Mikael Johansen

Styreleiar
Bengt Solheim-Olsen

Bengt Solheim-Olsen

Styremedlem

Marita Jarstad

Styremedlem
240619 Ulf Hustad

Ulf Hustad

Styremedlem

Katrine Dale

Nestleiar

Atle Isaksen

Styremedlem

Silje Sunde

Styremedlem

Eigarar

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet