Skip to content Skip to footer
Aksello
Aksello AS

Vår visjon

Aksello bidreg til å skape og sikre berekraftige arbeidsplasser gjennom bedriftsetableringar og styrking av eksisterande næringsliv.

Vår målsetting

Aksello legg til rette for å utvikle berekraftige forretningsidear gjennom å vere prosjektleiar, rådgjevar og koplingsaktør for nyetableringar, eksisterande næringsliv og prosjekt i Vestland.

Faste rådgjevarar og prosjektleiarar

Frode Nybø

Prosjektleiar

Arne Olsen

Rådgjevar og prosjektleiar

Kjell Hilde

Rådgjevar

Reidar Grønli

Prosjektkoordinator Studiesenter Kysten

Innleidge rådgjevarar og prosjektleiarar

Per Christian Engdal

Innleigd konsulent

Knut Eikeland

Innleigd konsulent

Gustav Johan Nydal

Innleigd konsulent

Trond Økland

Rådgjevar og prosjektleiar

Styret

Mikael Johansen - Aksello.no

Mikael Johansen

Styreleiar

Ola Teigen

Styremedlem

Marita Jarstad

Styremedlem

Vegard Saur

Styremedlem

Katrine Dale

Nestleiar

Atle Isaksen

Styremedlem

Silje Sunde

Styremedlem

Eigarar

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet