Skip to content Skip to footer

Rådgjevar og prosjektleiar

Trond Økland

Om

Bakgrunn som eigar og forretningsutvikler innan varehandel og eigedom. Jobbar i dag som rådgjevar, prosjektleiar og eigedomsforvalter.

Kva får du ut av å jobbe med Aksello?

Å jobbe med personar og verksemder som ser moglegheiter og som vil skape vekst og utvikling i lokalmiljøet inspirerer meg.

Kva får Aksello ut av å jobbe med deg?

Med allsidig erfaring frå forretningsutvikling, dagleg drift og styre- og strategiarbeid håper eg å kunne tilføre nyttig kunnskap og kompetanse.

Om

Om

Prosjektleiar for nokre prosjekt, samt rådgjevar for inkubatorverksemdene Retrams, Thalasso, Måløy Marine Ressurssenter og Brim Farm.

Siviløkonom, lang erfaring frå næringsliv og offentleg sektor i leiande stillingar. Jobba internasjonalt i 15 år. God kjennskap til virkemiddelapparatet; målretta og god menneskekjenner.

Kva får du ut av å jobbe med Aksello?

Eg får hjelpe folk og bedrifter, og held meg sjølv oppdatert om lokalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Gleda av å lukkast gjennom andre.

Kva får Aksello ut av å jobbe med deg?

Kunnskap, innsikt og forhåpentleg gode vurderingar og råd til både Aksello sjølv og verksemdene Aksello bistår.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet