Skip to content Skip to footer

Prosjektleiar

Frode Nybø

Hovudvirke
Selvstendig næringsdrivende gjennom selskapet CC Nybø Konsult – prosjektledelse og bedriftsrådgivning

Om Frode
20 års erfaring innenfor IT, prosjektledelse og forretningsutvikling i flere bransjer, inkludert flere år internasjonal erfaring.
Master in Information Technology + Executive Master Program in Project Management

Kva får du ut av å jobbe med Aksello?
Det er veldig motiverende å jobbe som rådgiver for oppstartsbedriftene i inkubatoren, og få lov å følge de på reisen fra idé til kommersialisering. Som prosjektleder for prosjektet “Energisenter Florø” får jeg og jobbe med eksisterende næringsliv ift. deres bærekraftige industrisatsinger.

Kva får Aksello ut av å jobbe med deg?
Jeg håper at både Aksello og medlemsbedriftene kan utnytte min bakgrunn, erfaring og kompetanse innenfor deres prosjekt og satsinger.

Om

Hovudvirke
Selvstendig næringsdrivende gjennom selskapet CC Nybø Konsult - prosjektledelse og bedriftsrådgivning

Om Frode
20 års erfaring innenfor IT, prosjektledelse og forretningsutvikling i flere bransjer, inkludert flere år internasjonal erfaring.
Master in Information Technology + Executive Master Program in Project Management

Kva får du ut av å jobbe med Aksello?
Det er veldig motiverende å jobbe som rådgiver for oppstartsbedriftene i inkubatoren, og få lov å følge de på reisen fra idé til kommersialisering. Som prosjektleder for prosjektet "Energisenter Florø" får jeg og jobbe med eksisterende næringsliv ift. deres bærekraftige industrisatsinger.

Kva får Aksello ut av å jobbe med deg?
Jeg håper at både Aksello og medlemsbedriftene kan utnytte min bakgrunn, erfaring og kompetanse innenfor deres prosjekt og satsinger.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet