Skip to content Skip to footer
Velkommen til Frukostsamling 7. mars
Aksello invitera til frukostsamling torsdag 7. mars med interessant program – Her kjem Advokatfirma Tollefsen som skal gi oss ein liten smakebit om forretning- og eigedomsjus. Så skal vi få høyre frå…

Har du eit tema du vil presentere under neste frukostsamling? Kontakt oss.

Aksello si frukostsamling torsdag 2. mars med interessant program – Linja kjem og gjev oss innsikt i fusjonen med Mørenett og kva næringslivet i regionen kan forvente. Vi får høyre…

Velkommen til årets første frukostsamling. NHO kjem og fortel oss kva dei trur konsekvensane kan bli av dei store endringane i høve mellom anna nytt statsbudsjett, renteauke og auke i…

Aksello Frukostsamling torsdag 1. desember med interessant program – Vi får høyre om omstrukturering av INC gruppen.  Kinn kommune legg opp sitt vidare planarbeid. Svanøystiftinga skal fortelja om sine nye…

Aksello Frukostsamling torsdag 3. november med interessant program – Nor Tekstil kjem for å fortelja om siste status og ikkje minst korleis dei henta heim avtale med lokalsjukehuset. Aksello informera…

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet