Skip to content Skip to footer

Velkommen til Frukostsamling 2. november

Aksello invitera til frukostsamling torsdag 2. november med interessant program – Vi skal få høyre frå Aearly om det å gå ut av ein kjede for så å starte sin eigen. Ordførar Bengt Solheim Olsen kjem og fortel korleis næringslivet i Kinn er motoren i kommunen. Så skal Fjord1 snakke om framtidas ferjesamband. I tillegg kjem Linja og gir oss ein oppdatering om kraftforsyninga til Florø.

Samlinga vert som vanleg i våre lokaler i Peak Florø. Frukostmøtet er ope for alle og gratis. Vi startar med frukost kl. 07.30 (for dei som ønsker det), og så vert det interessante presentasjonar frå kl. 08.00 til 09.00.

Merk: Frukostsamlinga blir ikkje streamet. 

Her ser du agendaen:

  • Velkommen v/Aksello
  • Frå Vic til Aerly- det å starte sin eigen kjede v/  Hilde Elisssen, Aerly
  • «Næringslivet som motor i Kinn kommune» v/ Ordførar Bengt Solheim Olsen 
  • Framtidas Ferjesamband v/ Administrerande direktør Dagfinn Neteland, Fjord 1
  • Nytt om ny kraftforsyning til Florø v/ viseadministrerande direktør Atle Isaksen, Linja AS
  • Ordet fritt

Reidun Aasen Nesheim frå Innovasjon Norge deltek i frukostmøtet, og er mogleg å booke møte i etterkant. Ta kontakt med andrea@aksello.no

Vi gleda oss til å sjå deg der, for læring, mingling og nettverksbygging. Det er fint om du melder deg på så vi veit kor mange som vil ha frukost (sjå nedanfor)

VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

Meld deg på HER

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet