UTSATT – ny dato kjem

Aktørsamarbeid i Kinn 2020 – kva skjer?

Velkommen til siste frukostmøte i år, om nokre få veker eksisterar ikkje Flora og Vågsøy kommune lenger. Vi har difor vald å fokusera på forventningsavklaring i nye Kinn – vi skal no sjå framover.

Vi kan by på følgande program:

 • 07:30 Frukost
 • 08:00 Kinn kommune v/ Ola Teigen (ordførar)
 • 08:10 Flora industri- og næringsforening v/ Gustav Johan Nydal (styreleiar)
 • 08:20 Måløy Vekst v/Randi Humborstad (dagleg leiar i Måløy Vekst)
 • 08:30 Aksello v/ Lone Bareksten (dagleg leiar)
 • 08:40 Kinn kommune v/ Kristin Maurstad (påtroppande kommunalsjef for innovasjon og utvikling i Kinn)
 • 08:50 Ordet fritt
Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).
VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

 

Næringslivet tek miljøansvar og ser moglegheiter. Saga Fjordbase, Karstensen Fiskeoppdrett, Bulandet Miljøfisk

Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 7. november. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Denne gongen har vi ikkje ein raud tråd. Vi har ein grøn tråd!
Vi kan difor by på følgande program:

 • Saga Fjordbase tek miljøansvar og ser moglegheiter v/Ingvild Hovland
 • Korleis tek vi miljøansvar? Karstensen E. Fiskeoppdrett/Marø Havbruk v/Øyvind Mjønerud
 • Status og plan for byggefasen. Bulandet Miljøfisk v/ Hans Haddal
 • Nytt frå Aksello, inkl. status Havbruksprosjektet
 • Ordet Fritt
Innovasjon Norge v/ Jørgen Berg vil være til stades på Frukostsamlinga. Han vil også være tilgjengeleg for møter i
etterkant. Om du vil ha eit separat møte, så send ei melding til arne@aksello.no.Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).
VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

Påmelding finn du her.

Det er igjen duka for frukostmøte hos Aksello, torsdag den 3. oktober. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Program
08.00 NHOs Kompetansebarometer – hovedtrekk.
NHO Vestlandet v/ Magnus B. Nygaard

08.20 Samarbeid mellom næring og akademia.
Mikael Johansen (tidligere direktør i Westcon Yards, nå Multi Maritime AS) og Høgskulen på Vestlandet v/ Øyvind Østrem

08.30 Generasjon Z – vær beredt!
Adecco v/ Linda S. Aukland

08.40 Rekrutteringsprosjektet.
Aksello v/ Lone Bareksten

08.50 75 nytilsette på tre år…
SSF v/Trond Teigene

Påmelding finn du her.

Frukostsamling torsdag 5. september – Stor aktivitet rundt Gjøa-feltet, møt Westcon Florø sin nye sjef, Aksello sin nye styreleiar kjem også

Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 5. september. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00. Vi kan by på følgande program:

 • Westcon Yards Florø – Ny sjef og nye moglegheiter, v/verftsdirektør Trygve Solaas
 • Stor aktivitet rundt Gjøa-feltet, v/basesjef Oddvar Aarberg
 • Presentasjon av Aksello sin nye styreleiar og kva han driv med til dagleg: Skipavika, v/Lars Hellandsjø
 • Anna nytt frå Aksello v/dagleg leiar Lone Bareksten
 • Ordet Fritt

Innovasjon Norge vil være til stades på Frukostsamlinga med Rune Henjesand. Han vil også være tilgjengeleg for møter i etterkant. Om du vil ha eit separat møte med han, så send ei melding til arne@aksello.no.

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

Torsdag 6. juni var næringslivet nok ein gong samla til Frukostmøte i lokala til Aksello, for siste gong før sommaren sig utover kystbyen.

Arne Olsen opna samlinga, og dagleg leiar i Aksello, Lone Bareksten, gav eit opningsinnlegg for samlinga ved å presentere VEKST-programmet som startar opp att i år. Om du er eller representerer ei bedrift som har potensiale til å vokse eller utvikle seg, les meir her eller ta kontakt med oss for meir informasjon.

Sturle Sunde og Bitmynt er Aksello sitt nyaste selskap i pre-inkubasjon. Han kunne fortelle om selskapet sine planar om arbeid med kryptovaluta. Tilset snart sin første medarbeidar, og jobbar med utvikling av bruksområder for kryptovaluta. Mykje å spare for butikkar osb.

Slakteriet v/ Kristin Bergstøl Hansen holdt eit engasjerande innlegg om bedrifta, historikken og om vegen vidare. Med sine 110 tilsette er Slakteriet ein av pillarane i havbruksnæringa i regionen vår.

NOREC og Aksello startar samarbeid om internasjonal utveksling av personell – eit spennande prosjekt med stort potensiale. NOREC var representert med Tormod Nuland. Vi kjem attende med meir konkret info og tilbod til bedriftene etter sommaren.

PEAK Florø vart presentert av initiativtakar Allan Madsen, som fortalde om bakgrunn, konsept og framtidsplanar for det nye næringsmiljøet i gamle sparebankbygget.

Samlinga vart avslutta med ei fantastisk nyheit – Sparebanken Sogn og Fjordane løyvar gåvemidlar pålydande kr 500 000,- til Aksello, for å jobbe vidare med frukostmøte og inkubator, og for at vi skal fortsette å vere eit samlingspunkt for næringslivet. Tusen takk til banken og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane!

Frukostsamling torsdag 6. juni

Møt Westcon Florø sin nye sjef, Slakteriet, Norec og Peak Florø.

Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 6. juni. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.Vi kan by på følgande program:
 • Westcon Yards Florø – Ny sjef og nye moglegheiter, v/verftsdirektør Trygve Solaas
 • Slakteriet – Status og vegen vidare, v/adm. dir. Kristin Bergstøl Hansen
 • Norec – Samarbeid med Aksello om internasjonal utveksling av personell i næringslivet, v/dagleg leiar Jan Olav Baarøy
 • Peak Florø – Ny, spennande samling av næringsliv, v/initiativtakar Allan Madsen
 • Ordet Fritt
Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).
Tida flyr, så dette blir den siste ordinære Frukostsamlinga på denne sida av sommarferien!

VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

Oppsummering frå frukostmøte i mai

Sparebanken Sogn og Fjordane

Trond Teigene, administrerande direktør, frå Sparebanken Sogn & Fjordane hadde første presentasjon, og fortel kor viktig det er for dei å være tett på kundane, og det å ha kunnskap om bransjane. Dei ynskjer å følgje kundane heile vegen i næringsutviklinga.

Trond trekk fram tre punkt som står i fokus hos Sparebanken Sogn & Fjordane:

 1. Forsking, utvikling og utdanningssektoren. Spesielt viktig er samspelet mellom næringslivet og utdanningssektoren.
 2. Klynge og nettverk. Han legg vekt på kor viktig det er å tenkje større og breiare, ved å ha klynger på tvers av bransjar og geografi.
 3. Til slutt trekk han fram viktigheita i næringslivets evne til å rekruttere relevant arbeidskraft i framtida.

Ei framtid med kjekkare læring med Eduplaytion AS v/Kristoffer Hundershagen

Kristoffer Hundershagen, dagleg leiar og grunnleggjar av Eduplaytion AS kom på frukostmøte for å snakke om korleis dei skal gjere undervisning og læring kjekkare for elevane, ved hjelp av spelbasert læring. Han fortel at 25% av elevane ligg på nivå 1 når det kjem til blant anna matematikk. Eduplaytion vil gjere det enklare for elevane å relatere det dei skal lære til kva dei kan nytte det til seinare i livet. Målet er at elevane vil nytte seg av spelet frivillig, og at læringa kjem som ein bonus.

Suksessbedrifta Selstad AS får Måløy v/Hans Petter Selstad.

Selstad AS er ei familieeigd bedrift, og har vore i drift i over 60 år. Hans Petter Selstad, dagleg leiar i Selstad AS, trekk fram kor viktig det er å være innovativ, og at innovasjon skal ligge i ryggmargen hos Selstad AS. Han legg til at innovasjon ikkje treng å være noko heilt nytt, men også ei forbetring av allereie eksisterande produkt og teknikkar.

«Vi kjenner havet» seier Hans Petter. Med lang erfaring og god kunnskap er Selstad en internasjonal leverandør til maritime næringar.

Ordet Fritt

Øyvind Østrem var også i dag tilstande under frukostmøte hos Aksello, og under Ordet Fritt la han fram søkjartala for Høgskulen på Vestlandet. Han fortel at søkjartala på landsbasis er på veg ned, spesielt hos dei små studiestadane. Han ynskjer at næring og utdanning skal samarbeide mot eit felles mål: Rekruttering til fylket.

Under Ordet Fritt ytra Tomm Andreas Svae v/Dreamwork eit ynskje om at deltakarane på frukostmøte skal oppfordre nokon I nettverket sitt til å sjå på moglegheitene i å franchise for sandwichgiganten Subway, som skal opne ny restaurant på Amfi Florø.

Reidar Brandsberg i frå Folkeuniversitetet informerte om etterutdanning for vaksne og deira kurs i Prosjektleiing og samarbeidet med Maritim Forening.

 

Neste frukostmøte er torsdag 6. juni, og det vil som før være gratis for alle som ynskjer å delta.

Sparebankens Trond Teigene med blikk inn i framtida, suksessbedrifta Selstad frå Måløy og nystarta Eduplaytion frå Naustdal står på programmet når Aksello inviterer til Frukostsamling torsdag den 2. mai. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Program:

 • Innblikk i framtida v/Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Gründerbedrifta Eduplaytion: Spillbasert læring – et marked i vekst? v/Kristoffer Hundershagen
 • Selstad AS. Tradisjonsbedrift med suksess v/Hans Petter Selstad

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Jørgen Berg frå Innovasjon Norge vil være til stades på Frukostsamlinga. Dei vil også være tilgjengeleg for møter i etterkant. Om du vil ha eit separat møte, så send ei melding til arne@aksello.no.

VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

Den første torsdagen i månaden vart som vanleg starta med ein god frukost etterfølgt av eit tettpakka program med fleire interessante foredragshaldarar hos Aksello.

Den første som fekk presentere seg var vår nye forretningsutviklar Frode Nybø som begynte hos oss 1. april. Frode vil vere ein viktig støttespelar for inkubatorbedriftene våre og skal hjelpe dei å lykkast med sine prosjekt. Han kjem frå ei stilling som prosjektleiar i Helse Vest IKT og har ein master i informasjonsteknologi frå Queensland University of Technology i Australia og ein master i prosjektleiing frå BI.

Bli betre kjend med Frode her

Frukostsamlinga vart sendt live, og du kan sjå streaminga her

Frukostmøte | Aksello
Aksello sin nye forretningsutviklar Frode Nybø

Hjelpemiddelsentralen (NAV) lettar bedriftenes rekrutteringsutfordringar v/Heidi P. Sårheim

Heidi P. Sårheim frå Hjelpemiddelsentralen var på frukostmøte for å presentere Hjelpemiddelsentralen sitt arbeid for eit inkluderande arbeidsliv.

– Det vi ofte høyrer frå menneske med funksjonsnedsetting er at dei ynskjer å vere som alle andre. Dei ynskjer å delta i samfunns- og arbeidslivet og på skulen akkurat som alle andre…Så vi jobbar med tilrettelegging både for dei som allereie er i arbeid og for dei som står utanfor.

Frukostmøte | Aksello
Heidi P. Sårheim frå Hjelpemiddelsentralen

Heidi påpeika at Hjelpemiddelsentralen er så mykje meir enn eit lager av kvite stokkar, rullestolar og talande ur. Dei er eit ressurs- og kompetansesenter, som i tillegg til rådgjeving og tilrettelegging i skule og arbeidslivet, tilbyr ulike tenester som tolk og mentorordning. Sentralen har også spisskompetanse på syn og høyrsel.  

Til slutt kom ho med eit spørsmål til arbeidsgjevarar og næringslivet om dei vil vere med å spele ball med Hjelpemiddelsentralen i inkluderingsdugnaden.

Frukostmøte | Aksello
Julian Udberg-Helle og Elias Myklebust Vaardal frå Ungdomsbedrifta Afrinvest

Ungdomsbedrifta Afrinvest førebur seg til NM v/Julian Udberg-Helle og Elias Myklebust Vaardal

Julian Udberg-Helle og Elias Myklebust Vaardal frå ungdomsbedrifta Afrinvest fortalde om korleis dei gir små mikrolån til bedrifter i oppstartsfasen i Uganda og Malawi.

Bedrifta har 12 tilsette og er ein del av blokkfaget i entreprenørskap ved Flora Vidaregåande skule. Skulen har over lang tid jobba med prosjekt Malawi, og det var gjennom dette arbeidet studentane vart gjort merksam på utfordringane med å ta opp lån. Mange har ikkje bankkonto eller ID-papir, og dei låna som vert tilbydd har høge renter og krav om oppstartskapital. I motsetning tilbyr Afrinvest mikrolån, utan oppstartskapital med lav rente, til berekraftige og framtidsretta prosjekt.

Julian og Elias trakk fram fleire eksempel på entreprenørar og bønder i Malawi og Uganda som med støtte frå Afrinvest har auka lokal matproduksjon, samt skapt ein arbeidsplass både for seg sjølv og fleire andre i lokalsamfunnet. Sidan desember i fjor har Afrinvest bidratt til at 20 personar har komme seg ut i arbeid, og ungdomsbedrifta skal delta i NM for Ungdomsbedrifter 2019 25. april.

Slik engasjement frå ungdommen vår lovar godt for framtida, og vi ynskjer dei lykke til under NM!  

Frukostmøte | Aksello
Øyvind Heimset Larsen frå Vestlandsforskning

Teknoløftet v/Øyvind Heimset Larsen, Vestlandsforskning

Øyvind Heimset Larsen frå Vestlandsforskning introduserte TEKNOLØFT-prosjektet som skal utvikle og styrke næringsretta forskingsmiljøa ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking for å auka kapasitet og kompetanse innan digitalisering, automatisering og big data. Gjennom dette prosjektet ynskjer dei å gjere FoU-miljø meir relevante for næringslivet i Sogn og Fjordane.

Jøril Hovland frå Kunnskapsparken er med på prosjektet for å sikre at tema og problemstillingar som det vert forska på er relevante og nyttige for næringslivet. 

– Har de ei problemstilling som de trur Øyvind og co. kan løyse, det kan vere big data, robotikk osv., så ta kontakt, oppfordra ho.

Inkubatorbedrifta Norwegian Seaweed Production mot gjennombrudd v/Svein Vindenes

Til slutt var det inkubatorbedrifta Norwegian Seaweed Production (NSP) og Svein Vindenes sin tur til å ta oss med til havrommet for å fortelje om korleis dei arbeider for ein meir bærekraftig hausting av tare. Taren er eit viktig råstoff for utvinning av alginat i medisinindustrien, og Norwegian Seaweed Production har fått tilgang til 30 000 tonn som dei skal hente ut råstoff frå. Dette vil dei gjere på den naturlege måten, utan kjemikaliar, og i motsetning til det industrien gjer i dag, så vil dei bruke heile planten. 

– Vi har komme ganske langt på veg. Vi har fått god hjelp av Aksello og hadde nok ikkje vore så langt komne om vi ikkje hadde hatt dei medhjelparane undervegs, understreka Svein.

Vi er utruleg glade for å ha NSP i vår inkubator og ser fram til å følgje dei vidare.

Frukostmøte | Aksello
Svein Vindenes frå inkubatorbedrifta Norwegian Seaweed Production

Ordet Fritt

Under Maritime Forening Sogn og Fjordane si nettverkssamlinga vart det offentleggjort at dei i desse tider med samanslåingar skiftar namn og Lone Bareksten, dagleg leiar i Aksello, inviterte Maria Brandsøy og Kristin Svardal til å gi ein kort presentasjon av nye Hub for Ocean.

Under Ordet Fritt vart det også minna om kor viktig det er med rekruttering til fylket. Høgskulen på Vestlandet har søknadsfrist 15. april, og Øyvind Østrem frå HVL kom med ein førespurnad til bedrifter om å dele bodskapet gjennom sine kanalar.

Linda Hovland frå Framtidsfylket snakka kort om korleis dei arbeider for å rekruttere folk til fylket gjennom å vise fram næringslivet og fortelje dei gode historiene. Ho minna om kor viktig det er med tilbod om sommarjobb for å knytte til seg studentar i eit meir langsiktig rekrutteringsperspektiv, og så langt i år har dei lyst ut 460 stillingar gjennom sin portal. Sjekk ut Framtidsfylket her.

Ingvar Torsvik Myrvollen, assisterande fylkessekretær for Vestland Høgre, informerte om at Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kjem til fylket på Næringsdagane 2019. I samband med dette vil han også besøke Florø der han planlegg eit SMB-kontaktmøte. Meir info kjem.

Neste frukostsamling er torsdag 2. mai, og det vil som alltid vere gratis og opent for alle som ynskjer å delta.

Meld deg på nyheitsbrevet vårt her, og få invitasjon direkte i din innboks!

Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 4. april. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Vi kan by på følgjande program:

 • Inkubatorbedrifta Norwegian Seaweed Production mot gjennombrudd v/Svein Vindenes
 • Ungdomsbedrifta Afrinvest førebur seg til NM v/Julian Udberg-Helle m.fl.
 • Hjelpemiddelsentralen (NAV) lettar bedriftenes rekrutteringsutfordringar v/Heidi P. Sårheim
 • Teknoløftet v/Øyvind Heimset Larsen, Vestlandsforskning
 • I tillegg blir det små snuttar med info om Nor Shipping, nytilsett i Aksello og anna

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Innovasjon Norge vil være til stades på Frukostsamlinga med Egil Henning Ytrøy. Han vil også være tilgjengeleg for møter i etterkant. Om du vil ha eit separat møte med han, så send ei melding til arne@aksello.no.

VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!