Spørreundersøking om digitale Frukostmøte

Aksello sine Frukostmøte har i mange år vore ein sentral møteplass for næringslivet og andre. Presentasjonar, diskusjonar og ikkje minst kaffiprat med nye og gamle partnarar har vore kjenneteikn. Corona-situasjonen har gjort fysiske møte…
Frukostsamling Aksello

Frukostmøte torsdag 4. juni

Haptiq med nytt gjennombrot, stor aktivitet på Fjord Base og status for Havbruksprosjektet Blå Horisont 2030 Aksello inviterer til Frukostmøte torsdag den 4. juni. Også denne gongen nyttar vi digitale løysingar, og innhaldet bør fenge…
, ,

Digital Frukost-meny på fredag

Kva tenker lokale verksemder om Korona-utfordringane? Korleis kan Kinn kommune bidra? Kva for ein av Aksello sine inkubatorverksemder har hatt sitt million-gjennombrot denne månaden? Kva seier Kristin Maurstad om si nye stilling som…
Frukostsamling Aksello
,

Digitalt frukostmøte 15. mai 08:30

Koronasituasjonen pressar fram uvante løysingar for vante arrangement. I staden for frukostmøte torsdag 7. mai, vil Aksello lage eit streaming-arrangement fredag 15. mai kl. 08:30. Det vil bli ein todelt sekvens. Vi startar med ein samtale…
,

UTSATT FRUKOSTMØTE

Vi minnar om at grunna koronaviruset kan vi dessverre ikkje gjennomføre vårt faste frukostmøtet første torsdag i månaden. Så, det blir altså ikkje noko frukostmøte torsdag 2. april. Følg med oss på nett og i sosiale medier for …
Frukostsamling Aksello

Frukostmøte 5. mars

Frukostsamling torsdag 5. mars Ny leiar i Steinvik Fiskefarm, status for Newton-rommet og presentasjon av Florø sitt eige golftalent Aksello inviterer til Frukostsamling torsdag den 5. mars. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar…
Frukostsamling Aksello

Frukostmøte 6. februar

Frukostsamling torsdag 6. februar Eurofins til Florø, Godfisken viktig aktør innan havbruk og ny barneverninstitusjon i Florø Aksello inviterer til Frukostsamling torsdag den 6. februar. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar…
Frukostsamling Aksello

-UTSATT- Frukostmøte 5. desember

UTSATT - ny dato kjem Aktørsamarbeid i Kinn 2020 – kva skjer? Velkommen til siste frukostmøte i år, om nokre få veker eksisterar ikkje Flora og Vågsøy kommune lenger. Vi har difor vald å fokusera på forventningsavklaring i nye…
Frukostsamling Aksello

Frukostmøte 7. november

Næringslivet tek miljøansvar og ser moglegheiter. Saga Fjordbase, Karstensen Fiskeoppdrett, Bulandet Miljøfisk Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 7. november. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar…
Frukostsamling Aksello

Frukostmøte 3. oktober

Det er igjen duka for frukostmøte hos Aksello, torsdag den 3. oktober. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00. Program 08.00 NHOs Kompetansebarometer – hovedtrekk. NHO Vestlandet v/ Magnus…