Kva tenker lokale verksemder om Korona-utfordringane?

Korleis kan Kinn kommune bidra?

Kva for ein av Aksello sine inkubatorverksemder har hatt sitt million-gjennombrot denne månaden?

Kva seier Kristin Maurstad om si nye stilling som kommunalsjef for innovasjon og utvikling; kva ser ho som viktige prosjekt framover, og er næringslivet einige?

Aksello sitt digitale Frukostmøte på fredag den 15. kl. 08.30 gir deg svar på alle desse spørsmåla. Lone Bareksten leiar oss gjennom 45 minutt med nærings-tema, der du også møter Gustav Johan Nydal, Rolf Bjarne Sund, Gabriel Ossenkamp og Thor Arne Ullaland i tillegg til nemnde Kristin.

Sett av tida på fredags morgon. Link til arrangementet blir publisert på Aksello si nettside og på Facebook ein time før møtet startar.

Følg gjerne Aksello på Facebook, så vil du få beskjed når sendinga startar.

Velkommen!

Koronasituasjonen pressar fram uvante løysingar for vante arrangement. I staden for frukostmøte torsdag 7. mai, vil Aksello lage eit streaming-arrangement fredag 15. mai kl. 08:30.

Det vil bli ein todelt sekvens. Vi startar med ein samtale der mellom anna Flora Industri- og næringsforening vil presentere resultata frå deira medlemsundersøking om kva bedriftene er opptekne av nett no. Ein representant frå kommuneleiinga vil informere om situasjonen som koronaviruset har satt Kinn kommune i, samt kva dei planlegg framover av tiltak og investeringar, naturlegvis med fokus på moglegheiter for lokale leverandørar.

Deretter blir det eit intervjuforum der  kommunen synleggjer og avklarar korleis næringsutviklingsarbeidet er tenkt framover, herunder rolledelinga mellom Måløy Vekst og Aksello og rolla til kommunalsjefen for næringsutvikling og innovasjon. Næringslivsrepresentantar frå både Måløy og Florø vil utfordre kommunen på kva retning dei ønskjer når det kjem til mellom anna arealplan, digitalisering og reiselivssatsing.

Link til arrangementet blir publisert på Aksello si nettside ein time før. Vi satsar på moglegheiter for å sende inn spørsmål undervegs.

Diverre ingen smørbrød denne gong, kun digital kaffe

Velkommen!

Vi minnar om at grunna koronaviruset kan vi dessverre ikkje gjennomføre vårt faste frukostmøtet første torsdag i månaden. Så, det blir altså ikkje noko frukostmøte torsdag 2. april.

Følg med oss på nett og i sosiale medier for informasjon.

Frukostsamling torsdag 5. mars

Ny leiar i Steinvik Fiskefarm, status for
Newton-rommet og presentasjon av Florø sitt eige golftalent

Aksello inviterer til Frukostsamling torsdag den 5. mars. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00. Vi kan by på eit variert program:

 • Steinvik Fiskefarm med ny leiar v/dagleg leiar Erlend Vassbotten
 • Status for Newton-rommet v/Tone Aasrud
 • Min veg til golf-toppen v/Jakob Stavang Stubhaug
 • Nytt frå Aksello
 • Ordet Fritt

Rune Henjesand frå Innovasjon Norge vil være til stades på Frukostsamlinga. Han vil også være tilgjengeleg for møter i etterkant. Om du vil ha eit separat møte med han, så send ei melding til arne@aksello.no.

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

 

Frukostsamling torsdag 6. februar

Eurofins til Florø, Godfisken viktig aktør innan havbruk og ny barneverninstitusjon i Florø

Aksello inviterer til Frukostsamling torsdag den 6. februar. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Vi kan by på følgande program:

 • Eurofins inn i Havlandet Forsøkslaboratorium v/dagleg leiar Quynh Le
 • Eit vellykka bransjesamarbeid – v/dagleg leiar Gaute Vassbotten, Godfisken AS
 • Ny, offentleg barneverninstitusjon i Florø v/prosjektleiar Åse-Iren Korneliussen
 • Nytt frå Aksello
 • Ordet Fritt

Reint praktisk vil dei havbruks-relaterte presentasjonane være ferdige ca. kl. 08.45, så dei som skal delta på fylkeskommunen sitt Miljøseminar innan havbruk på Quality Hotel vil kunne være der innan kl. 9.

Innovasjon Norge vil være til stades på Frukostsamlinga. Dei vil også være tilgjengeleg for møter i etterkant. Om du vil ha eit separat møte med dei, så send ei melding til arne@aksello.no.

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

 

UTSATT – ny dato kjem

Aktørsamarbeid i Kinn 2020 – kva skjer?

Velkommen til siste frukostmøte i år, om nokre få veker eksisterar ikkje Flora og Vågsøy kommune lenger. Vi har difor vald å fokusera på forventningsavklaring i nye Kinn – vi skal no sjå framover.

Vi kan by på følgande program:

 • 07:30 Frukost
 • 08:00 Kinn kommune v/ Ola Teigen (ordførar)
 • 08:10 Flora industri- og næringsforening v/ Gustav Johan Nydal (styreleiar)
 • 08:20 Måløy Vekst v/Randi Humborstad (dagleg leiar i Måløy Vekst)
 • 08:30 Aksello v/ Lone Bareksten (dagleg leiar)
 • 08:40 Kinn kommune v/ Kristin Maurstad (påtroppande kommunalsjef for innovasjon og utvikling i Kinn)
 • 08:50 Ordet fritt
Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).
VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

 

Næringslivet tek miljøansvar og ser moglegheiter. Saga Fjordbase, Karstensen Fiskeoppdrett, Bulandet Miljøfisk

Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 7. november. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Denne gongen har vi ikkje ein raud tråd. Vi har ein grøn tråd!
Vi kan difor by på følgande program:

 • Saga Fjordbase tek miljøansvar og ser moglegheiter v/Ingvild Hovland
 • Korleis tek vi miljøansvar? Karstensen E. Fiskeoppdrett/Marø Havbruk v/Øyvind Mjønerud
 • Status og plan for byggefasen. Bulandet Miljøfisk v/ Hans Haddal
 • Nytt frå Aksello, inkl. status Havbruksprosjektet
 • Ordet Fritt
Innovasjon Norge v/ Jørgen Berg vil være til stades på Frukostsamlinga. Han vil også være tilgjengeleg for møter i
etterkant. Om du vil ha eit separat møte, så send ei melding til arne@aksello.no.Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).
VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

Påmelding finn du her.

Det er igjen duka for frukostmøte hos Aksello, torsdag den 3. oktober. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Program
08.00 NHOs Kompetansebarometer – hovedtrekk.
NHO Vestlandet v/ Magnus B. Nygaard

08.20 Samarbeid mellom næring og akademia.
Mikael Johansen (tidligere direktør i Westcon Yards, nå Multi Maritime AS) og Høgskulen på Vestlandet v/ Øyvind Østrem

08.30 Generasjon Z – vær beredt!
Adecco v/ Linda S. Aukland

08.40 Rekrutteringsprosjektet.
Aksello v/ Lone Bareksten

08.50 75 nytilsette på tre år…
SSF v/Trond Teigene

Påmelding finn du her.

Frukostsamling torsdag 5. september – Stor aktivitet rundt Gjøa-feltet, møt Westcon Florø sin nye sjef, Aksello sin nye styreleiar kjem også

Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 5. september. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00. Vi kan by på følgande program:

 • Westcon Yards Florø – Ny sjef og nye moglegheiter, v/verftsdirektør Trygve Solaas
 • Stor aktivitet rundt Gjøa-feltet, v/basesjef Oddvar Aarberg
 • Presentasjon av Aksello sin nye styreleiar og kva han driv med til dagleg: Skipavika, v/Lars Hellandsjø
 • Anna nytt frå Aksello v/dagleg leiar Lone Bareksten
 • Ordet Fritt

Innovasjon Norge vil være til stades på Frukostsamlinga med Rune Henjesand. Han vil også være tilgjengeleg for møter i etterkant. Om du vil ha eit separat møte med han, så send ei melding til arne@aksello.no.

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

Torsdag 6. juni var næringslivet nok ein gong samla til Frukostmøte i lokala til Aksello, for siste gong før sommaren sig utover kystbyen.

Arne Olsen opna samlinga, og dagleg leiar i Aksello, Lone Bareksten, gav eit opningsinnlegg for samlinga ved å presentere VEKST-programmet som startar opp att i år. Om du er eller representerer ei bedrift som har potensiale til å vokse eller utvikle seg, les meir her eller ta kontakt med oss for meir informasjon.

Sturle Sunde og Bitmynt er Aksello sitt nyaste selskap i pre-inkubasjon. Han kunne fortelle om selskapet sine planar om arbeid med kryptovaluta. Tilset snart sin første medarbeidar, og jobbar med utvikling av bruksområder for kryptovaluta. Mykje å spare for butikkar osb.

Slakteriet v/ Kristin Bergstøl Hansen holdt eit engasjerande innlegg om bedrifta, historikken og om vegen vidare. Med sine 110 tilsette er Slakteriet ein av pillarane i havbruksnæringa i regionen vår.

NOREC og Aksello startar samarbeid om internasjonal utveksling av personell – eit spennande prosjekt med stort potensiale. NOREC var representert med Tormod Nuland. Vi kjem attende med meir konkret info og tilbod til bedriftene etter sommaren.

PEAK Florø vart presentert av initiativtakar Allan Madsen, som fortalde om bakgrunn, konsept og framtidsplanar for det nye næringsmiljøet i gamle sparebankbygget.

Samlinga vart avslutta med ei fantastisk nyheit – Sparebanken Sogn og Fjordane løyvar gåvemidlar pålydande kr 500 000,- til Aksello, for å jobbe vidare med frukostmøte og inkubator, og for at vi skal fortsette å vere eit samlingspunkt for næringslivet. Tusen takk til banken og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane!