Skip to content Skip to footer

Velkommen til Frukostsamling 7. september

Aksello invitera til frukostsamling torsdag 7. september med interessant program – Vi skal få høyre om samfunnsplanens påverknad på kommuneplanen sin arealdel frå kommunedirektøren i Kinn Kommune. Rektor på Florø VGS kjem og ynskjer innspel frå næringslivet i Florø for å sikre framtidas kompetansebehov. Vår nye inkubator verksemd Helinor Energy kjem og fortel om si satsning i Florø. I tillegg kjem Safe Storage, også inkubatorbedrift i Aksello, og legg fram si innovative satsing med Nor Tekstil. 

Samlinga vert som vanleg i våre lokaler i Peak Florø. Frukostmøtet er ope for alle og gratis. Vi startar med frukost kl. 07.30 (for dei som ønsker det), og så vert det interessante presentasjonar frå kl. 08.00 til 09.00. 

Merk: Frukostsamlinga blir ikkje streamet. 

Her ser du agendaen:

  • Velkommen v/Aksello
  • Ny inkubator verksemd – Helinor Energy v/ Elling Helvig og Stian Antonsen. 
  • Flora VGS som leverandør av kompetanse til lokalt næringsliv – Erfaringar, rammevilkår og utviklingstrekk i opplæringssektoren- Flora VGS v/Knut Christian Clausen
  • Plan arbeid, Samfunnsplanens påverknad på er kommuneplanen sin arealdel v/Øyvind Bang-Olsen/ Kinn Kommune.
  • Innovativ tekstil sporing, nyskaping i vårt området- Christian Aguirre v/Safe Storage
  • Ordet fritt

Vi gleda oss til å sjå deg der, for læring, mingling og nettverksbygging. Det er fint om du melder deg på så vi veit kor mange som vil ha frukost (sjå nedanfor)

VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

Meld deg på HER

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet