Skip to content Skip to footer
Velkommen til Frukostsamling 6. juni
Aksello invitera til frukostsamling torsdag 6. juni med interessant program.  Samlinga vert som vanleg i våre lokaler i BYX Florø. Frukostmøtet er ope for alle og gratis. Vi startar med…

Har du eit tema du vil presentere under neste frukostsamling? Kontakt oss.

Aksello invitera til frukostsamling torsdag 1. februar. Her kjem den nye dagleg leiaren og medeigar i A til Å, Charlotte (Lotta) og snakkar om A til Å si framtid. Så…

Aksello invitera til frukostsamling torsdag 7. desember med interessant program –Vi får høyre frå Ida Lillenes om det å bli medeigar av eigen arbeidsplass. Så skal Lone Bareksten fortelje oss…

Aksello invitera til frukostsamling torsdag 2. november med interessant program – Vi skal få høyre frå Aearly om det å gå ut av ein kjede for så å starte sin…

Aksello invitera til frukostsamling torsdag 5. oktober med interessant program – Vi skal få høyre frå PWC om berekraftsarbeidet til næringslivet. Future Materials Katapult kjem og fortel korleis de kan…

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet