Skip to content Skip to footer
Velkommen til Frukostsamling 7. mars
Aksello invitera til frukostsamling torsdag 7. mars med interessant program – Her kjem Advokatfirma Tollefsen som skal gi oss ein liten smakebit om forretning- og eigedomsjus. Så skal vi få høyre frå…

Har du eit tema du vil presentere under neste frukostsamling? Kontakt oss.

Aksello invitera til frukostsamling torsdag 5. oktober med interessant program – Vi skal få høyre frå PWC om berekraftsarbeidet til næringslivet. Future Materials Katapult kjem og fortel korleis de kan…

Aksello invitera til frukostsamling torsdag 7. september med interessant program – Vi skal få høyre om samfunnsplanens påverknad på kommuneplanen sin arealdel frå kommunedirektøren i Kinn Kommune. Rektor på Florø…

Aksello si frukostsamling torsdag 1. juni med interessant program – Vi skal få løypemelding frå prosjektet “Studiesenter Kysten”. Administrerande direktør og direktør bedriftsmarknad kjem og skal snakke om at Sparebanken…

Aksello si frukostsamling torsdag 4. mai med interessant program – Dimeq kjem og gjev oss innsikt i prosessen ved kapitalinnhenting. Aksello sin praksisstudent Alexandria skal fortelje korleis din bedrift kan…

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet