Skip to content Skip to footer
Velkommen til Frukostsamling 7. september
Aksello invitera til frukostsamling torsdag 7. september med interessant program – Vi skal få høyre om samfunnsplanens påverknad på kommuneplanen sin arealdel frå kommunedirektøren i Kinn Kommune. Rektor på Florø…

Har du eit tema du vil presentere under neste frukostsamling? Kontakt oss.

Velkommen til årets første frukostsamling. NHO kjem og fortel oss kva dei trur konsekvensane kan bli av dei store endringane i høve mellom anna nytt statsbudsjett, renteauke og auke i…

Aksello Frukostsamling torsdag 1. desember med interessant program – Vi får høyre om omstrukturering av INC gruppen.  Kinn kommune legg opp sitt vidare planarbeid. Svanøystiftinga skal fortelja om sine nye…

Aksello Frukostsamling torsdag 3. november med interessant program – Nor Tekstil kjem for å fortelja om siste status og ikkje minst korleis dei henta heim avtale med lokalsjukehuset. Aksello informera…

Aksello Frukostsamling torsdag 6. oktober –  Aksello har blitt miljøfyrtårn sertifisert, Florø Hamn står midt i det grøne skiftet, Peak har store ambisjonar for framtida, innan reiseliv har FjordKysten og…

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet