Skip to content Skip to footer

Trenger ditt selskap rådgjeving?

fjordbase-aksello-vestland-fylkeskommune

Etablerte bedrifter

Aksello har verktøya til å identifisere, vidareutvikle og kommersialisere gode idear til nye vekstbedrifter og gje ny vekst i etablerte næringsliv. Vi utviklar stadig våre tilbod for å kunne bistå eksisterande næringsliv med dei rette strategiske vala innan omstilling, utvikling og forretningsmessige innovasjonar.

Det er eit stort potensiale for etablerte bedrifter i å utvikle morgondagens berekraftige verdiskaping i vår region, og Aksello ynskjer å tilgjengeleg gjere dei rette virkemidlane, rådgjevarane og samarbeidspartane for å lukkast med dette arbeidet. Ta kontakt for å høyre korleis vi kan bistå di bedrift i utvikling og omstillingsarbeid.

Rådgjeving

Hos oss får gründerar og bedrifter tilgang til profesjonelle forretningsutviklarar, rådgjevarar og investorar for at du skal få den rette kompetansen og rådgjevinga til din forretningside.

Har du:

  • Ha ambisjonar på vegne av bedrifta/prosjektet
  • Vise vilje og evne til utvikling av bedrifta/prosjektet
  • Ha ei open haldning til tett samarbeid med inkubator og rådgjevarar
  • Vere villig til å dele av sin kunnskap og sitt nettverk med andre bedrifter/prosjekt i inkubatoren
Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet