Skip to content Skip to footer

Ynskjer du å delta i eit innovativt miljø?

inkubator-gründer-aksello-peak-florø

Nettverk

Aksello kan tilby selskapa eit nettverk av gode samarbeidspartnerar og mentorer, kopling mot relevant næringsliv og forskings- og utviklingsmiljø, samt investormiljø. Du får og delta i eit sosialt og fagleg gründer- og utviklingsmiljø.

Lokaler

Aksello held til i Peak Florø, og kan tilby moderne kontorfasilitetar og møterom. Vi har også eigne tilrettelagte og freshe kontorplassar for gründerar og bedrifter som deltek i inkubatorprogrammet vårt. Velkomen til eit innovativt og aktivt gründermiljø med mykje erfaring og kompetanse.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet