Skip to content Skip to footer
Aksello inkubator

Skap din eigen arbeidsplass

Inkubatoren hjelper deg vidare i ditt prosjekt – kontakt oss for eit uforpliktande møte

  For deg som vil vekse raskt

  Vi gir deg alt du treng for å realisere din idé

  I inkubatoren får lokale gründerar og etablerte bedrifter tilgang til eit sosialt og fagleg miljø der nyskaping og vidareutvikling er i fokus.

  Målgruppa til inkubatoren er nyskapande gründerar og bedrifter med vekstpotensiale.

  I ein inkubator får grundere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rågjevarar og investorer. Inkubatoren er også eit fagleg og sosialt fellesskap som gir idear rom til å vekse.

  Målet er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og overlevingsevne i bedriftene.

  Dette får du som inkubatorbedrift hos Aksello
  • Eit sosialt og fagleg gründer- og utviklingsmiljø
  • Rådgjeving, kunnskap og erfaring innan forretningsutvikling
  • Moderne kontorfasilitetar med tilgang til trådlaust nettverk, skrivar, kopimaskin, skanner, møterom og kjøkken
  • Seminar, workshop og kurs
  • Eit nettverk av gode samarbeidspartnerar og mentorer
  • Hjelp til å kontakte investeringsmiljøa
  • Kopling mot relevant næringsliv, samt relevante forskings- og utviklingsmiljø
  • Rettleiing innan immaterielt rettsvern (patent, varemerke, mønstervern osv.)
  Har du ein inkubatoridé?

  Skyt fart på idéen din, og bli med oss inn i ei spennande framtid.   

  Har du spørsmål? Ta kontakt med inkubatorleiar Vanja Viken på e-post vanja@aksello.no eller telefon 415 70 306.

  Dette ser vi etter

  Oppstartsbedrifter eller prosjekt som:

  • Har ein unik idé
  • Har stort vekstpotensial
  • Har behov for å vere i ein inkubator

  Søkjaren må:

  • Ha ambisjonar på vegne av bedrifta/prosjektet
  • Vise vilje og evne til utvikling av bedrifta/prosjektet
  • Ha ei open haldning til tett samarbeid med inkubator og rådgjevarar
  • Vere villig til å dele av sin kunnskap og sitt nettverk med andre bedrifter/prosjekt i inkubatoren
  01. Unike Idéar
  02. Vekstpotensial
  03. Behov for å vere i ein inkubator
  Go to Top

  Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet