For deg som vil vekse raskt.

SIVAI inkubatoren får lokale gründerar og etablerte bedrifter tilgang til eit sosialt og fagleg miljø der nyskaping og vidareutvikling er i fokus.

Målgruppa til inkubatoren er nyskapande gründerar og bedrifter med vekstpotensiale.

I ein inkubator får grundere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rågjevarar og investorer. Inkubatoren er også eit fagleg og sosialt fellesskap som gir idear rom til å vekse.

Målet er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og overlevingsevne i bedriftene.

Vi gir deg alt du treng for å realisere din idé.

 • Eit sosialt og fagleg gründer- og utviklingsmiljø
 • Rådgjeving, kunnskap og erfaring innan forretningsutvikling
 • Moderne kontorfasilitetar med tilgang til trådlaust nettverk, skrivar, kopimaskin, skanner, møterom og kjøkken
 • Seminar, workshop og kurs
 • Eit nettverk av gode samarbeidspartnerar og mentorer
 • Hjelp til å kontakte investeringsmiljøa
 • Kopling mot relevant næringsliv, samt relevante forskings- og utviklingsmiljø
 • Rettleiing innan immaterielt rettsvern (patent, varemerke, mønstervern osv.)

Kva ser vi etter?

Oppstartsbedrifter eller prosjekt som:

 • Har ein unik idé
 • Har stort vekstpotensial
 • Har behov for å vere i ein inkubator

Søkjaren må:

 • Ha ambisjonar på vegne av bedrifta/prosjektet
 • Vise vilje og evne til utvikling av bedrifta/prosjektet
 • Ha ei open haldning til tett samarbeid med inkubator og rådgjevarar
 • Vere villig til å dele av sin kunnskap og sitt nettverk med andre bedrifter/prosjekt i inkubatoren

Skyt fart på idéen din, og bli med oss inn i ei spennande framtid.   

Aksello samarbeider med Kunnskapsparken Vestland om eit felles inkubatortilbod i fylket. Har du spørsmål? Ta kontakt med inkubatorleiar Vanja Viken på e-post vanja@aksello.no eller telefon 415 70 306.

Vanja Viken

Inkubatorleiar
Aksello AS
Mobil: +47 41 57 03 06
Epost: vanja@aksello.no

Her kan du laste ned standardvilkår for inkubasjon

Ein del av SIVA sitt program

Aksello er ein del av SIVA sitt inkubatornettverk. SIVA utviklar sterke nyskapingsmiljø i heile landet, og fremmar nyskaping og vekst i nye og etablerte verksemder. SIVA arbeider gjennom eit nettverk av verdiskapingsmiljø frå Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Dette innovasjonsnettverket består av næringshagar, inkubatorar, forskingsparkar og kunnskapsparkar. SIVA koplar disse miljøa saman i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Inkubatoren i Florø er ein av 35 inkubatorar i Norge. Sjå meir på SIVA si heimeside. (legg inn lenke til: http://effekten.siva.no/)