Det er mange digitale tenester som webinarer om dagen. Her er eit knippe av dei som er mest aktuelle akkurat no.

Innovasjon Norge
Webinar 15. april: Fra ide til marked
Webinar 16. april: Innspill til utslippsfri maritim transport

 PWC
Webinar 6. april: Offentlige støttetiltak – oversikt og praktisk tilnærming

Connect Vest
Webinar 8. april: Koronakrisehjelp – kontantstøtte og juridiske spørsmål

Forskningsrådet
Webinar 22. april: Skattefunnkurs

Ein av fleire tiltak som kan vere interessante for næringslivet i Florø no, er ein pott frå Vestland fylkeskommune på 11, 4 mill. Det er såkalla Bedriftsintern opplæring (BIO) og er øyremerka bedriftar som har fått redusert aktiviteten kraftig som følgje av koronasituajsonen. Ein kan søkje inntil 200 000,-, og et skal vere enkelt og raskt å søkje. Det er løpande søknadsvurdering, så det er berre å snu seg rundt!

Meir informasjon og skjema finn du her.

Vi inviterar til webinar

fredag 03. april kl. 09.00 – 10.00

Korleis leie i krisetider

COVID-19 råkar mange bransjar og på ulikt vis. Fleire har allereie permittert tilsette, andre
vurderar dette. For mange er det ein uoversiktleg arbeidssituasjon.

Webinaret gir deg praktisk, nyttig og oppdatert informasjon om korleis du kan vere ein god
bedriftsleiar. Innovasjon Norge og Vestland Fylke orienterar om krisetiltak som kan vere
aktuelle for di bedrift

Webinaret er gratis og ope for alle.

Agenda:

  • Orientering og velkomen v/ Lone Bareksten, Aksello
  • Arbeidsgiver i korona-tider: Kva må du tenkje på, v/Linn Terese Nyhamn Engvik, PwC
  • Korleis vere ein trygg kriseleiar v/Bjørg Espe, PwC
  • Orientering om virkemiddel, v/Kristine Kopperud Timberlid, avdelingsleiar Innovasjon Norge
  • Orientering om tiltak frå Vestland Fylke, v/Bård Sandal, fylkesdirektør innovasjon og næringsutvikling

Fredag la regjeringa fram eit forslag til ny krisepakke for næringslivet som inneheld ei tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter på nærmare 5 milliardar kronar. Nær havparten av pakka går til styrking av tilskot til gründerea og vekstbedriftar. Viktig! Forslaget skal først handsamast av Stortinget før det blir iverksatt.

Les saka i si heilheit på Regjeringen.no ved å klikke her.

– Vi gjør det vi kan for å imøtekomme de utfordringene norske bedrifter møter. Dette betyr at vi kan bidra enda sterkere med offentlige midler i en krevende tid, sier administrerende direktør Håkon Haugli. – Vi er også fortløpende i tett dialog med myndighetene for å øke mulighetene for nye tiltak.

Du kan lese saka i si heilheit her:

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke

 

Tilbake til COVID-19 Informasjonsside

Sunnfjord Utvikling og PwC inviterar til gratis webinar.

Tidspunkt: Tysdag 24. mars kl. 09:00-09:45.

For påmelding sender ein e-post til silje.guddal@pwc.com
Ein mottek då lenke og informasjon for pålogging til webinaret.

 

 

Regjeringa og partia på Stortinget er no einige om eit forlik for ei krisepakke for å dempe dei økonomiske virkningane av koronaviruset. I denne artikkelen hos Abelia får du ei oversikt over innhaldet i pakka.

Les heile artikkelen her:

https://www.abelia.no/arbeidsgivertjenester/nyheter/hva-blir-nytt-om-permittering-sykepenger-omsorgspenger-fra-19.-mars/

 

Sjå og vår oversiktsside for COVID-19 situasjonen.

Mandag 16. vart regjeringa sitt forslag til økonomiske tiltak handsama. Det var vedtatt budsjettendring, samt endringar i fleire lovar, og ei rekkje henstillingar til regjeringa.

Lovvedtaka må handsamast to ganger. Andre handsaming er planlagd til torsdag 19. mars.

Du kan sjå vedtaka og meir informasjon hos stortinget via denne lenka.

Her finn du blant anna:

Endringar i statsbudsjettet

Endringar i skattelov og skattebetalingslov

 

Gå til Aksello si statusside for COVID-19 situasjonen

Linda Aukland i Adecco Florø publiserte tidlegare i dag, tysdag, dette gode innlegget. Publisert med løyve.

 

Vi i Adecco opplever i disse dager stor forskjell fra bransje til bransje. Flere har mistet hele eller deler av aktivitet, mens andre opplever ekstra behov.

Vi ønsker å be alle våre samarbeidspartnere om å tenke nytt rundt det som kan bli økt arbeidstid og bruk av overtid på egne ansatte. Ved økt behov; ta gjerne inn ekstra hender for å bidra til å holde de som nå permitteres på uviss tid, i jobb.

Her kan vi som har mulighet til å drifte videre være med på å begrense de økonomiske konsekvensene dette vil få for privatpersoner og landet vårt.

Adecco har et samfunnsansvar vi tar på alvor, og står klar til å hjelpe de bransjene som trenger det.

Ta kontakt med oss om du trenger ekstra bistand i situasjonen hele Norge nå står opp i.

Linda Sinclair Aukland Mob: 474 78 489
E-post: linda.aukland@adecco.no

Ta vare på hverandre!