Viktige Webinarer

Det er mange digitale tenester som webinarer om dagen. Her er eit knippe av dei som er mest aktuelle akkurat no.

Innovasjon Norge
Webinar 15. april: Fra ide til marked
Webinar 16. april: Innspill til utslippsfri maritim transport

 PWC
Webinar 6. april: Offentlige støttetiltak – oversikt og praktisk tilnærming

Connect Vest
Webinar 8. april: Koronakrisehjelp – kontantstøtte og juridiske spørsmål

Forskningsrådet
Webinar 22. april: Skattefunnkurs