Kompensasjonsordninga er klar

Søndag 19. april fekk myndigheitene endeleg publisert det nye elektroniske søknadsskjemaet om kompensasjonsordninga for næringslivet.

Føretak som har blitt pålagd av staten til å stengje eller føretak som har hatt vesentleg omsetjingssvikt som følgje Covid-19, kan søkje om tilskot gjennom ordninga.

Du finn informasjon og søknadsskjema her.

Er du i tvil, ta gjerne kontakt med en av Aksello sine rådgjevarar.