Innlegg

No startar nytt, stort havbruksprosjekt

Frukostsamling torsdag 4. oktober – Hydrogen på Fjord Base, Niprox med knoppskyting, telekom i Førde, hotellutbygging og vinnarkultur!

Ny inkubatorbedrift: Senseye AS

Kapitaldag i Sogn og Fjordane