Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Grøn Vekst

Grøn Vekst er namnet på Vekstprogrammet Aksello tilbyr bedrifter som ynskjer å utvikle seg til å bli meir berekraftige og verdiskapande bedrifter i vår region. Gjennom deltaking får leiinga i selskapa individuell rådgjeving der strategisk analyse av selskapet og dedikert arbeid med å sjå nye moglegheiter for berekraftig verdiskapande utvikling står i fokus.

Aksello søkjer finansiering frå mellom anna Vestland fylkeskommune og Sogn og Fjordane Sparebankstiftinga for å kunne tilby programmet til bedriftene til ein så låg eigenandel som mogleg.

Ta kontakt med oss for å få svar på om Grøn Vekst kan vere verktøyet for at di bedrift finn moglegheiter i nye marknader, startar utvikling av ny teknologi, satsar på å internasjonalisere, eller utviklar nye forretningsmessige innovasjonar. Har du tid til å vente med å komme i gang med strategisk tenking og utvikling av di bedrift si berekraftige verdiskaping i framtida?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet