Frukostsamling Aksello

Frukostsamling 7. desember

Kystvegen og nye inkubatorbedrifter

Aksello ønsker velkommen til ny Frukostsamling den 7. desember. Frukost og kaffe vert som vanleg servert frå kl 07.30; innlegg blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Vi får ei oppdatering om status på Kystveg-prosjektet etter fylket sitt vedtak dagen før, det kjem nye inkubatorbedrifter for å presentere seg, og selskapet Shipadmin vil snakke om korleis dei samarbeider med fleire av Aksello sine inkubatorbedrifter om digitalisering:

  • Kystvegen Måløy-Florø, status og vegen vidare, v/ Reidar Sandal
  • Kystvegen Ålesund-Bergen, v/Jan Henrik Nygård
  • Shipadmin AS – ein partnar i digital utvikling, v/Stian Færøy
  • Nye inkubatorbedrifter presenterer seg
  • Ordet fritt

Samlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).
Kom og høyr, diskuter og utvid din horisont!

PS. Innovasjon Norge v/Jørgen Berg vil være i Florø denne dagen. Om nokon ynskjer separat møte med han, så gje melding til arne@aksello.no.