Skip to content Skip to footer

Desse har fått støtte frå det kommunale næringsfondet i Kinn kommune i 2020

 

 

Støtte frå det kommunale næringsfondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon. Fondet dekkjer i hovudsak kategoriane Investeringstilskot, Bedriftsutviklingstilskot og Kunnskapsretta infrastruktur.   

I 2020 har desse fått stønad frå Kinn kommune sitt kommunale næringsfond:

 

Måløy Treningssenter AS

Prosjekt: utvikling av folkehelsetilbod

Kr 137.500,- 

 

Retrams AS

Prosjekt: nytt satsingsområde Helse Innovasjon

Kr 100.000,-

 

Rutt-Lovise Strand

Prosjekt: Etablering av Flow Studio AS

Kr 50.000,-

 

The Arima Restaurant AS

Prosjekt: investering nyetablering restaurant

Kr 125.000,-

 

ArtBy Tonegull v/Tone Andal

Prosjekt: Måløy som internasjonal gatekunstby

Kr 111.000,-

 

Kennet Leversund

Prosjekt: Ny forretning/distribusjon heimebryggerar, Humleloftet. 

Kr 15.000,-

 

Sjøkanten Fisk og delikatesser AS

Prosjekt: etablererstøtte, investering nyetablering

Kr 57.000,-

 

Dette fondet er no dessverre tomt.

Men har du ynskje om å søkje støtte til etablering eller investering, ta uansett kontakt med oss i Aksello. Gjennom vårt nettverk og kjennskap til verkemiddelapparatet vil vi hjelpe deg så langt det let seg gjere slik at du finner dei rette midlane for di utvikling!

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet