Desse har fått støtte frå det kommunale næringsfondet i Kinn kommune i 2020

 

Støtte frå det kommunale næringsfondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon. Fondet dekkjer i hovudsak kategoriane Investeringstilskot, Bedriftsutviklingstilskot og Kunnskapsretta infrastruktur.   

I 2020 har desse fått stønad frå Kinn kommune sitt kommunale næringsfond:

 

Måløy Treningssenter AS

Prosjekt: utvikling av folkehelsetilbod

Kr 137.500,- 

 

Retrams AS

Prosjekt: nytt satsingsområde Helse Innovasjon

Kr 100.000,-

 

Rutt-Lovise Strand

Prosjekt: Etablering av Flow Studio AS

Kr 50.000,-

 

The Arima Restaurant AS

Prosjekt: investering nyetablering restaurant

Kr 125.000,-

 

ArtBy Tonegull v/Tone Andal

Prosjekt: Måløy som internasjonal gatekunstby

Kr 111.000,-

 

Kennet Leversund

Prosjekt: Ny forretning/distribusjon heimebryggerar, Humleloftet. 

Kr 15.000,-

 

Sjøkanten Fisk og delikatesser AS

Prosjekt: etablererstøtte, investering nyetablering

Kr 57.000,-

 

Dette fondet er no dessverre tomt.

Men har du ynskje om å søkje støtte til etablering eller investering, ta uansett kontakt med oss i Aksello. Gjennom vårt nettverk og kjennskap til verkemiddelapparatet vil vi hjelpe deg så langt det let seg gjere slik at du finner dei rette midlane for di utvikling!