Skip to content Skip to footer

Aksello blir prosjektleiar for omstillingsprosjekt i Hyllestad

Hjørnesteinsbedrifta New Havyard Ship Technology AS i Hyllestad planlegg å nedbemanne med ca. 100 personar i 2021. Mange av dei som står i fare for å verte oppsagde sit på svært god kompetanse, som kan være attraktiv andre plassar. Hyllestad kommune, med gode prosjektpartnarar, vil difor gripe denne moglegheita til å skape knoppskyting i etablerte, lokale verksemder og nystarting av selskap med nye forretningsidear. 

Arne Olsen
Arne Olsen, Aksello

Som prosjektleiar har Hyllestad valt Aksello ved seniorrådgjevar Arne Olsen. Han skal det nærmaste året leie ei prosjektgruppe som elles har representantar frå leiinga og dei tilsette i Havyard, det lokale akvakulturselskapet Akvahub, Gulen og Masfjorden Næringshage i tillegg til kommunen sjølve.

«Eit spanande prosjekt», seier Arne Olsen. «Vi har fått mange gode krefter med på laget, og vi kjem mellom anna til å ta kontakt med bedrifter frå Gulen i sør til Kinn i nord for å sjå om den frigjevne kompetansen frå Havyard kan nyttast til vekst i andre bedrifter. Vi snakkar om mange dyktige folk, frå rekneskapsmedarbeidarar til sveisarar, elektrikarar og innkjøparar».

Om nokon allereie er interessert, så ta kontakt på e-post arne@aksello.no eller telefon 97573599.

Sjå elles pressemelding om prosjektet her: 201217 Hyllestad pressemelding.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet