Skip to content Skip to footer

Tilskot til innovasjon og næringsutvikling i Vestland

I desse koronatider er det viktig å ikkje gløyme at nokon postar fortsatt går nokolunde normalt. Vestland fylkeskommune lyser no ut tilskot til innovasjon og næringsutvikling.

Er du i planleggings- eller gjennomføringsfasen for utviklingsprosjekt, er dette ein fin kjelde til finansiering. Tre fristar gjeld fir å søkje om midlar, den første er  15. april. Les meir her

Her finn du oss

Aksello AS
Peak Florø
Strandgata 52
6900 Florø

Nyhendebrev

Aksello © 2022. Presentert i samarbeid med Vookal AS.

Til toppen

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet