Skip to content Skip to footer

Sommartreffet ’22

Fredag 08.juli hold Aksello Sommartreff på Peak bygget i Florø Sentrum.

Oppmøtet frå næringslivet var heilt fantastisk, heile 25 bedrifter med 53 representantar. Og med det føler vi at vi kan godt sei at Sommartreffet var ein av dei største samlingar av næringslivet i vår region på fleire år.

At Sommartreffet var lagt på same helg som Våt Moro er absolutt ingen tilfeldighet. Våt Moro med sine lokale eldsjeler som jobbar på for at Florø skal fortsette å være ein triveleg plass å bu, og eventuelt å flytte til(bake) til. 

Her kan du sjå kva nokre av dei som var på Sommartreffet sa:

Sponsorar

Sommartreffet har motteke støtte frå både næringslivet og kommunen. Vi takkker:

Kven var på Sommartreffet 22?

Linja AS, Kinn kommune, Norblikk, Hub for Ocean, Allbygg, ECIT, PWC, Harris Advokatfirma, Adecco, Vookal, Retrams, iVest Consult, Evoy,Neptune Energy, Deloitte, Westcon Yards Florø, Cloudberrie, Nor Tekstil, Fjord 1, INC Gruppen, Slaksteriet, Ramco, Equinor, Local Host, Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Vi ynskjer å takke næringslivet og alle besøkande for at de stilte opp på årets Sommartreff.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet