Skip to content Skip to footer

Nye PetroFlora-pengar til lokale verksemder

Foto: Svein Bjørkedal og Rune Bortne er involverte i hydrogen-prosjektet.

 

Aksello kan i dag informere om at fleire lokale verksemder har nytta godt av PetroFlora-samarbeidet med Statoil:

Niprox AS, gjennom eit nystifta dotterselskap, skal utvikle eit system for overvaking og optimalisering av energibruk i større bygg. Nybrottsarbeidet vert støtta av Statoil, gjennom PetroFlora-avtalen. Dagleg leiar i Niprox, Kjartan Strand, seier dei set stor pris på støtta.

– Den gjer det mogleg å fullfinansiere dette utviklingsarbeidet, som vi har stor tru på, fortel han.

Fjord Base AS, det vil seie oljebasen, har òg fått innvilga ein monaleg sum til delvis finansiering av eit forprosjekt for å sjå på moglegheita for å produsere og nytte hydrogen på basen. Helge Dale, marknadskoordinator i INC-gruppa, seier dei med dette tar steget inn i hydrogen-alderen.

– Saman med gode partnarar som SINTEF og Greenstat ønskjer vi å legge til rette for ein berekraftig og konkurransedyktig base i framtida.

Lone Bareksten, dagleg leiar i Aksello, påpeikar at dette er døme på tidsriktige prosjekt i det lokale næringslivet, med fokus på energieffektivisering, miljø og berekraft.

– Og her syner PetroFlora-partnarane at dei støtter opp om slike prosjekt på ein god måte, avsluttar ho.

 

Vil du vite meir om PetroFlora?

Då kan du treffe dei på Leverandørseminaret som Statoil og Maritim Forening arrangerer tirsdag 28.mars på Flora Samfunnshus frå kl. 08.30.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet