Skip to content Skip to footer

Ledig stilling

Vi søkjer prosjektleiar innan havbruk

Søknadsfrist 01.05.2019
Har du erfaring innan havbrukssektoren og ønsker å arbeide i eit innovativt og spennande miljø? Då har Aksello ei stilling som bør interessere deg.
Aksello AS er eit innovasjonsselskap med hovudmerksemd på å skape og sikre arbeidsplassar på kysten av Sogn og Fjordane. Havbruk er ei næring for framtida, og vi ynskjer å styrke teamet vårt med ein erfaren medarbeidar innan dette viktige området.Første oppgåve blir å gjennomføre eit forprosjekt for meir samarbeid mellom havbruksaktørane i regionen, både mellom bedrifter, lokale styresmakter og akademia. Målsettinga er større verdiskaping, berekraftig utvikling og større sysselsetting i næringa.

Aksello etablerer no eit prosjekt for å legge til rette for dette. Til å leie arbeidet søker vi ein person med erfaring innan havbruk og kunnskap om offentleg forvaltning.

Arbeidsoppgåver:

Formulere og gjennomføre Havbruksprosjektet , inklusive:

·       Sikre deltaking i prosjektet frå relevante og gode aktørar.
·       Sikre samarbeid med eksterne partnarar nasjonalt og internasjonalt
·       Sikre finansiering til prosjektet sine ulike aktivitetar
·       Koordinere framdrifta i prosjektet og rapportere til finansierings­partnarar og andre
·       Framsnakke havbruksektoren og moglegheitene der i både interne og eksterne fora

Prosjektleiaren må rekne med å delta i løysing av oppgåver innan Aksello sine øvrige forretningsområde, som rådgjeving til inkubatorverksemder, arrangering av møteplassar osb.

Kven er du?

Vi søker ein person som:

·       Har høgare relevant utdanning
·       Har kunnskap og nettverk innan havbruksnæringa i Sogn og Fjordane
·       Har erfaring frå prosjektleiing
·       Har kjennskap til verkemiddelapparatet og offentleg sektor
·       Er resultatorientert og jobbar systematisk og godt – både sjølvstendig og saman med andre

Vi ser etter nokon som har kommersiell forståing og samtidig kan sjå havbruksnæringa frå lokale styresmakter sin ståstad, samt evne til å skape tillit og gode relasjonar.

Vi kan tilby:

·       Ei svært spanande og sjølvstendig stilling der du kan gjere ein stor skilnad
·       Stor kontaktflate mot næringslivet, offentlege styresmakter og andre
·       Innovativt miljø og moderne kontorlokaler i Florø sentrum
·       Konkurransedyktige vilkår, inklusive fleksitid og god pensjonsordning

[av_button label=’Søk på stillinga’ link=’manually,https://www.finn.no/recruitment/hired/frontend/applynow/input.action?adId=144738724′ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-24w2bw’ admin_preview_bg=”]

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet