Innlegg

No startar nytt, stort havbruksprosjekt

Det første møtet