Innlegg

Team Aksello
Havbruk | Aksello

No startar nytt, stort havbruksprosjekt

Torsdag den 28. februar har Aksello invitert eit 50-tals aktørar frå havbruksnæringa i Sogn og Fjordane til stort møte i Florø. Der vil deltakarane komme tettare på Høgskulen på Vestlandet si havbrukssatsing, Fagskulen sine tilbod…
Frukostsamling | Aksello