Innlegg

Næringsminister på besøk hos Aksello

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ynskjer di hjelp!

Den 7. mai besøker Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen Florø. Kl 15:00 vil Næringsministeren vere på plass hjå Aksello og gje ei kort innleiing om regjeringas merksemd på små og mellomstore bedrifter (SMB). Over 95% av alle norske…