Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Havvind Vestland fylkeskommune har gjennom Grøn Region Vestland gjort ei omfattande kartlegging av grøn næringsutvikling gjennom fire regionale analyser. Her kjem det fram at regionane har fleire unike konkurransefortrinn. Noko…

Grønn Hub Fjord Base Grøn region Vestland identifiserte Fjord Base som ein av dei 16 grøne hubane i Vestland som ein skal utvikle. Fjord Base skal utvikle ein god plan…

Trond Økland

Grøn Vekst Kontakt oss Grøn Vekst er namnet på Vekstprogrammet Aksello tilbyr bedrifter som ynskjer å utvikle seg til å bli meir berekraftige og verdiskapande bedrifter i vår region. Gjennom…

Energisenteret Florø  Gjennom Aksello sitt eigarmøte i oktober 2021 kom det fram at det var eit stort behov for oversikt over kraftsituasjonen i dag og i framtida, basert på noverande…

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet