Skip to content Skip to footer

Desse fekk støtte frå Kommunalt Næringsfond 2016

Aksello forvaltar Kommunalt Næringsfond i Flora kommune. Fondet er øyremerka startups og vidareutvikling av etablert næringsliv i kommunen, og har som mål å støtte prosjekt som treng eit finansielt løft for å bli ein realitet.

Gjennom fondet kan ein mellom anna søke om ulike stønader som investeringstilskot, bedriftsutviklingstilskot og tilskot til kunnskapsretta infrastruktur.

I 2016 fekk vi inn 19 søknadar, og 10 av desse fekk løyva midlar til prosjekta sine. I lista under finn du ei fullstendig oversikt over alle søkjarane som fekk støtte frå Kommunalt Næringsfond 2016.

 

Kommunalt Næringsfond 2016:

 

3 fjordar i Sunnfjord / André Haave

Løyving: 50 000 til bokutgjeving. Haave har forfatta ei bok som han vil gi ut ved Selja Forlag. Boka kan beskrivast som ein vegvisar for grendene langs Førdefjorden, Høydalsfjorden og Eikefjorden.

 

4H Region Vest

Løyving: 20 000 til å gjennomføre eit 3-årig prosjekt i etablering av nye 4H-gardar.

 

Florø Husflid

Løyving: 50 000 til «make-over» av butikken, både når det gjeld oppussing av lokale, nytt innhald og fleire tilbod.

 

MOX Interactive AS

Løyving: 100 000 til Mox Interactive AS som er ei nystarta bedrifta som satsar på utvikling av visuelle systemer og interaktive tenester retta mot større bedrifter og ein internasjonal marknad.

 

Niprox Technology AS

Løyving: 50 000 til utvikling av eksisterande produktportefølje med ny teknologi, og eigenutvikling av nytt analyse/monotoringssystem.

 

Tech-hub Florø

Løyving: 80 000 til Allan Madsen som ynskjer å samle nyoppstarta og etablerte IT- og teknologibedrifter under same tak i 2. etasje i Kvartalet i Florø, ein såkalla «tech-hub».

 

VidSyn Media AS

Løyving: 50 000 til oppstart av mediefirmaet VidSyn Media AS som sel tradisjonelle grafiske og visuelle tenester, samt tilbyr filmproduksjon og droneopptak.

 

Vestnes Land AS

Løyving: 100 000 til iverksetting av «Lean – 5S» i organisasjonen for å effektivisere produksjon og auke lønnsemda i bedrifta.

 

Winterthun MusikkMagi

Løyving: 51 500 til sangerinne og musikar Ann Kristin Takle Winterthun og hennar bedrift Musikkmagi. Bedrifta sin visjon er å skape gode og positive musikkopplevingar for menneske i alle aldrar og livsfasar.

 

Øl-kafé

Løyving: 100 000 til Kinn Bryggeri og Lille Marknad skal samarbeid om å utforme og starte ein ny serveringsstad, type ølkafé med lokal mat og drikke, i lokalane til Kinn Bryggeri i Strandgata.

 

[av_iconlist position=’left’ iconlist_styling=” custom_title_size=” custom_content_size=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” av_uid=’av-54m4nu’]
[av_iconlist_item title=’Føremåla til Kommunalt Næringsfond er: ‘ link=” linktarget=” linkelement=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-3laqui’]

  • Å styrkje og vidareutvikle næringslivet i Flora kommune. 
  • Å utvikle og oppretthalde arbeidsplassar i Flora kommune.
  • Å støtte prosjekt/tiltak som bidreg til at regionen og lokalsamfunnet blir meir attraktivt å bu i og flytte til.

[/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’Målgruppe: ‘ link=” linktarget=” linkelement=” icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2s9foa’]

  • Prosjekt/forretningsidéar som ikkje fell under andre offentlege stønader.
  • Etablert næringsliv
  • Nyetablerarar
  • Spesielt prioriterte grupper: ungdom (18-35 år), kvinner og innvandrarar.

[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

Har du ein forretningsidé som treng finansiering?

Då kan Kommunalt Næringsfond vere aktuelt for deg. Du søkjer dette fondet via www.regionalforvaltning.no. Ta kontakt med rådgjevaren vår Heidi Felle på heidi@aksello.no om du har spørsmål og ynskjer meir info. 


Les også: Florø Husflid har blitt “ny”

 

 

 

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet