Skip to content Skip to footer

Aksello er klar for fleire eigarar

Eigarane i Aksello er dei viktigaste premissleverandørane for Aksello sitt arbeid: å styrke næringslivet gjennom å sikre eksisterande arbeidsplassar og skape nye moglegheiter. I tråd med vår strategi frå 2017 er vi i gang med å finne fleire gode eigarar. Som ein del av denne prosessen vil vi gjennomføre ei interessentsamling med aktørar frå næringslivet, akademia, kommunar og anna forvaltning. Vi håpar å ha fleire eigarar på plass utpå nyåret.

Med helsing,

Alle oss i Aksello

Her finn du oss

Aksello AS
Peak Florø
Strandgata 52
6900 Florø

Nyhendebrev

Aksello © 2022. Presentert i samarbeid med Vookal AS.

Til toppen

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet