Innlegg

Linn Theres Reksten Nekkøy
Havbruk | Aksello
Frukostsamling | Aksello

Slik blir den blå åkeren på Bulandet

  Etter at petroleumsnæringa gjekk inn i rolegare farvatn har dei marine næringane blitt eit viktig satsingsområde for nyskaping og næringsutvikling. Det er ikkje utan grunn at den blå åkeren har blitt kalla for den nye olja, og…