Skip to content Skip to footer

Styremedlem

Vegard Saur

Vegard Saur er spesialrådgivar i avdeling for innovasjon i Siva. Der jobbar han, saman med Siva sitt inkubatorteam, med utvikling av sjølve inkubatorprogrammet samt følge opp, rådgje og veileie programoperatørane (slike som Aksello) for å drifte og legge til rette for inkubatorprogrammet i Norge.

Vegard har over 20 års erfaring som rådgjevar og prosjektleiar, og mange års leiarerfaring. Han var mellom anna 9 år i Proneo som rådgivar og inkubatorleder, samt 10 år i innovasjon Norge som Seniorrådgjevar, i hovudsak innan fornybar energi og miljøteknologi. I tillegg har han vært leiar av leverdørklynger innan vind- og vannteknologi. I si karriere har Vegard i hovudsak jobba med forretnings- og bedriftsutvikling av eksisterande bedrifter og nye gründere. Han har lang fartstid i å rådgje på områder som strategiutvikling, strukturering, og forretningsmodellering.

Vegard er utdanna innan ressursøkonomi og skogbruksplanlegging frå Norges Landbrukshøgskole (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Utdanninga gjev eit godt grunnlag for arbeid med fornybar energi og sirkulærøkonomi. I tillegg har Vegard kurs innan entreprenørskap, LEAN og digital leiing frå BI.

Vegard er strukturert og god til å planlegge, og likar å jobbe i høve LEAN metodikken. LEAN er ein tankemåte som har merksemd på det å jobbe saman for ein saumlaus prosess. Slik kan ein effektivisere prosessar og minimere sløsing av til dømes resursar og tid:  «det gjeld å ha ein god forventningsavklaring til arbeidet som skal utførast, slik at ein veit kva ein skal levere i frå seg for så å sikre best mogleg grunnlag for den som skal ta arbeidet vidare. Det gjer at ein kan levere meir verdi, meir effektivt», seier Vegard med tydleg engasjement.

SIVA ynskjer å støtte opp under og sikre at vi får mange berekraftige verksemder som er framtidsretta i distrikts Norge. Siva sitt inkubasjonsprogram skal bidra til økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, kommersialisere og vidareutvikle innovative idear til nye vekstbedrifter, og utløyse vekst i etablerte verksemder.

Vegard har stor interesse for nærings -og bedriftsutvikling, og han har fått nytta heile sin karriere til nettopp dette arbeidet. Inn i styrearbeidet tek han med seg ballast frå SIVA og sjølvsagt Siva sine forventingar som nasjonal programeigar. Personleg har Vegard og med seg lang erfaring frå styrearbeid og ikkje minst strategiarbeid frå både verkemiddelapparat og privat næringsliv.

o.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet