Skip to content Skip to footer

RetramS

Høyr kva Trine Verderhus i Retrams seier om Aksello

Vårt samarbeid med Aksello er utruleg viktig fordi at dei har knytt oss til ulik kompetanse, blandt anna med samarbeidspartnere og rådgiving kompetanse, kapital, så det er veldig mange ting som har skjedd ut i frå at Aksello har vore med oss på denne reisa

Kapitaldagen 2023

Trine Vederhus CSO RetramS
Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet