Skip to content Skip to footer

Styremedlem

Ola Teigen

Gjennom kommunen sitt eigarskap i Aksello, er det nedfelt i vedtektene til selskapet at Ordførar til ei kvar tid er representert i styret. Ola Teigen er med som styremedlem og bidrar med eit sterkt nettverk i kommunen, næringslivet her samt Fylkeskommunen.

– Eg kjenner kommunen min godt og næringslivet her. Eg treffer aktørane i mange samanhengar og har god oversikt over næringsutviklinga her. Samtidig har eg eit godt nettverk i Fylkeskommunen, som er ein tett samarbeidspartnar for Aksello. Dette er nyttig å ha med seg inn i styret. Som Ordførar i Kinn kommune har eg god politisk teft, der eg forstår kva som skjer på riksplan på Stortinget, der eg også har nettverk. I tillegg samarbeider vi med omkringliggande kommunar vi kjenner rimeleg godt, der eg har kollegaer som er nyttig for selskapet. Saman er vi sterkare og kan koble aktørane til kvarandre. Nettverk er vel den viktigaste eigenskapen eg tek med meg inn i styret.

– Som ordførar er eg med også fordi eg synast det er grådig spanande å drive med næringsutvikling og jobbe med vekstselskap. Kommunen sitt næringsapparat er også flytta til Aksello, derfor samarbeider vi tett om utvikling i næringslivet.

– Fordelane for meg å vere med i styret er at eg blir kjend med nye bedrifter. Eg får lære om knoppskyting, kapitalmiljø og ulike gründerutfordringar, samtidig som eg får kunnskap om utvikling av bedriftskonsept og regnskap. På eit personleg plan gir dette med eit ganske stort utbytte. I tillegg har vi opp gjennom tidene hatt mange styremedlem med ulike eigenskapar. Du lærer korleis ein samhandlar med andre og kan lære i fellesskap ved å jobbe på denne måten. Slik utviklar du deg sjølv også, avsluttar Teigen.

Om

Ordførar Kinn kommune

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet