Skip to content Skip to footer

Asle Johnny Førde

Om deg

Eg heiter Asle Jonny Førde og jobbar som fysioterapeut i Svelgen. Eg tok utdanninga mi i Tyskland og har praktisert som fysioterapeut sidan 1985 og har forutan i Noreg praktisert på Island og i Tyskland. Eg har ein masters i sports fysioterapi.

Kva er din motivasjon/inspirasjon som grunder 

Oppfølging av sjukmelde har vert ei av mine viktigaste arbeidsoppgåver. Av eiga erfaring har eg sett at det er mykje som kan gjerast betre i oppfølgingsarbeidet. Vårt konsept bidra til lågare sjukefravær med store innsparingar for både bedrift og stat.

Kva har du grunda ?

Eg har utvikla eit konsept som gjer oppfølging av sjukmelde både enklare og raskare, samtidig som at kvaliteten på oppfølgingsarbeidet blir betre.

Kva er ditt råd for de som tenker på bli grunder?

Tenk langsiktig og bygg eit godt team.

Korleis har Aksello påverka gründerreisa dykkar?

Utan Aksello hadde det ikkje vert ei gründerreise for meg. Aksello er vennlege kompetente hjelparar som vil at du skal lykkast.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet