Finansiering

Har du behov for kapital til å realisere din forretningsidé?
Er det vanskeleg å finne fram til den rette stønadsordninga for di bedrift?
Er du usikker på kva innhald som skal vere i ein stønadssøknad?

Då er du på rett plass.

Aksello kan hjelpe til med følgande:

  • Kva stønadsordning som kan passe til di bedrift
  • Kva ein stønadssøknad bør innehalde
  • Kommunalt næringsfond

Det er utfordrande å få oversikt over alle stønadsordningar, og her er nokre eksempel:

På denne sia finnes nokon finansieringskjeldar som kan vere nyttige å setje seg nærare inn i:

https://www.driftig.no/oppstart

For meir informasjon om finansieringsmoglegheiter, ta kontakt med oss.