FOU-workshop forhavbruksaktører

Etter oppmoding frå ulike aktørar innan havbruksnæringa har Aksello og Maritim Foreining Sogn og Fjordane teke initiativ til gjennomføring av eit prosjekt som har fått namnet «FOU innan havbruk»

 

Mandat og målsetting for prosjektet er:

  • Å kartlegge behov for FOU i næringa
  • Å definere spesifikke FOU prosjekt
  • Å legge grunnlag for å etablere eit FOU miljø innan Havbruk i Flora.
  • Å etablere samarbeid med Høgskular og forskingsinstitusjonar
  • Å etablere ei klynge av kompetanseaktørar

 

Prosjektgruppa som er nedsett består av :

Gustav Johan Nydal        Aksello/ Polarny Maritime –  Prosjektleiar

Frode Hovland                  Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Alex Vassbotten               Steinvik Fiskefarm

Halvard Hovland              Havlandet Marin Yngel

Rune Ryland                      Cargill/EWOS

Beate Grønnevik              Maritim Forening

Quynh Le                            Havlandet forskningslaboratorium

 

Invitasjon til workshop 6. september 

Vi ynskjer no innspel frå aktørar i havbruksnæringa og inviterer til workshop ved Quality Hotel Florø,  onsdag 6. september, og håpar at du vil delta. Workshopen er open for alle aktørar innan havbruk, og andre som har interesse av å bidra til utvikling av næringa.

 

 

 

Program for Workshop:

09.30     Registrering og noko å bite i

10.00     Opning, presentasjon av prosjektet

10.15     Presentasjon av resultat frå spørjeundersøkinga

10.30     Innlegg frå Arne Fredheim, Sintef Ocean

               Korleis arbeider Sintef med forsking og utvikling, og kva kan Sintef tilby?

11.00     Gruppearbeid

12.00     Oppsummering Gruppearbeid

12.15     Lunsj

13.00     Innlegg frå Øyvind Østrem, HPV

Status for havbruksutdanning ved Høgskulen på Vestlandet

13.10     Korleis arbeider hhv Val FOU og LetSea med Forsking og utvikling.

               Kan noko liknande etablerast i vår region?

13.20     Innlegg frå Elisabeth Aune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Korleis søkje om FOU konsesjonar?

13.30     Gruppearbeid

14.30     Oppsummering gruppearbeid

Diskusjon i plenum

15.30    Avslutning

 

Om du har spørsmål, ta kontakt med prosjektleiar Gustav Johan Nydal på telefon 481 67 891.

 

For påmelding, trykk på knappen under.